مالیات چیست و به چه دلیل باید مالیات بپردازیم؟

مالیات چیست؟

 

مالیات هزینه‌ای اجباری است که به دست یک نهاد دولتی (در سطح محلی، منطقه‌ای یا ملی) به هدف تأمین هزینه‌های مالی فعالیت‌های دولت، تعیین و گرفته می‌شود. در علم اقتصاد، مالیات به هر شخص یا نهادی که بارِ مالیاتی پرداخت می‌کند، از کسب‌وکارهای مشمول پرداخت مالیات گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی محصولات یک کسب‌وکار، تعلق می‌گیرد. همانگونه که گفته شد، هدف دولت‌ها از اخذ مالیات، تأمین سرمایه‌ی لازم برای  تحقق پروژه‌ها و خدمات عمومی است.

 

پرداخت کردن مالیات تعیین‌شده، یک وظیفه‌ی اجباری محسوب می‌شود و در صورتی که نهاد یا شخصی که باید مالیات بپردازد به‌ صورت عمد از پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود شانه خالی کند، از سوی مراجع قانونی مجازات خواهد شد. جمع‌آوری مالیات نیز توسط مراکزِ تحت نظارت دولت صورت می‌گیرد.

 

 

نرخ مالیات چیست و چه شخصی آن را تعیین می‌کند؟


نرخ مالیات عبارت است از مبلغی که شخص یا شرکت ملزم به پرداخت آن است. این مبلغ به دست دولت و بر مبنای درآمد مشمول مالیات افراد یا شرکت‌ها تعیین می‌شود.

 

 

مالیات بر درآمد چیست؟


مالیات بر درآمد به مالیاتی گفته می‌شود که دولت جهت درآمد مالیِ حاصل از فعالیت‌های اقتصادی هر فرد یا کسب‌و‌کاری تعیین می‌کند. طبق قانون، مشمولان(کسانی که باید مالیات را بپردازند) پرداخت مالیات باید سالانه فرم بازگشت مالیات بر درآمد را تکمیل کنند تا دولت به استناد این فرم تصمیم بگیرد که آیا شخص یا کسب‌و‌کار مذکور بدهی مالیاتی دارد؟ یا مشمول حق استفاده از استرداد مالیات می‌شود؟ مالیات بر درآمد از جمله منابع کلیدی تأمین سرمایه‌های موردِنیاز دولت جهت تأمین بودجه‌ی پروژه‌ها و خدمات عمومی به‌‌شمار می‌رود.