×
خدمات تعرفه عام(تومان) مشترکین نقره ای مشترکین طلایی مشترکین VIP
مشاوره حقوقی 200/00 رایگان رایگان(خانواده درجه 1) رایگان (خانواده درجه 1 و هیات مدیره)
مشاوره مالیاتی 100/000 رایگان رایگان رایگان
بررسی و اصلاح قرار داد های داخلی شرکت 350/000 60% تخیف 80% تخفیف رایگان
حضور وکیل و مشاور در شرکت - یک ساعت در هفته بنا به نیاز شرکت دو ساعت در هفته بنا به نیاز شرکت سه ساعت در هفته بنا به نیاز شرکت
بررسی تحصیلی پرونده جهت ارایه نظریه مشورتی 250/00 60% تخفیف 7% تخفیف 7% تخفیف
بررسی و اصلاح قرار داد کار 200/000 رایگان یکسال رایگان یکسال رایگان یکسال
تنظیم هر متن حقوقی غیر از قرارداد اعم از وصیت نامه-استشهاد نامه-اقرانامه 300/000 60& تخفیف 70%تخفیف رایگان یکسال
ثبت تاسیس و تغییرات شرکت 450/000 40% تخفیف 60% تخفیف رایگان
تنظیم اظهار نامه 250/000 40% تخفیف 60% تخفیف رایگان
تنظیم شکواییه 250/000 40% تخفیف 50% تخفیف 80& تخفیف
تنظیم دادخواست با موضوع مطالب وجه چک و دادخواست 400/000 30% تخفیف 50% تخفیف 70% تخفیف
تنظیم دادخواست در موضوعات غیر ازچک وسفته 800/000 40% تخفیف 60% تخفیف 70% تخفیف
تنظیم لوایح دفاعی واخواهی و تجدید نظرخواهی 400/000 40% تخفیف 50% تخفیف 80% تخفیف
تنظیم قرارداد مدنی غیرمالی وغیرقابل تقویم 400/000 40% تخفیف 50% تخفیف 60% تخفیف
تنظیم هر نوع قرارداد مالی -معاملاتی اعم از تجاری و غیر تجاری نیم درصد مبلغ قرارداد 20% تخفیف 35% تخفیف 40% تخفیف
وگالت در دعاوی اعم از مالی و غیرمالی توافقی 20% تخفیف 35% تخفیف 50& تخفیف
وکالت در مرحله اجرای حکم یا سند لازم الاجرا توافقی 15% تخفیف 30% تخفیف 40% تخفیف
وکالت مدنی یا کاری در امور مالی یا قابل تقویم متناسب با موضوع 20% تخفیف 30% تخفیف 40% تخفیف
مطالعه و تهیه گزارش از پرونده قضایی و حوزه قضایی 700/000 30% تخفیف 50% تخفیف 50% تخفیف
انجام امور مالی و مالیاتی متناسب با موضوع 20% تخفیف 30% تخفیف 50% تخفیف
قیمت برای اشخاص حقوقی
قیمت برای طرح اشخاص حقوقی مشترکین نقره ای مشترکین طلایی مشترکین وی ای پی
500/000 750/000 1/000/000
قیمت طرح برای اشخاص حقوقی 250/000 500/000 750/000


همکاری با ما

نرم افزار

مشاوره

چرا بهتر است با موسسه سفیر کار کنیم؟

موسسه حقوقی سفیر با داشتن کادری مجرب و وکلا متخصص در زمینه های مختلف حقوقی براساس رشته های تخصصی و مشاوره رایگان میتواند به شما کمک کند.موسسه حقوقی سفیر برای رفاه مشتریان خود
وکاهش هزینه هاخدمات خود را در قالب
طرح های نقره ای،طلایی و ویژه متناسب با نیاز مشتریان ارائه میدهد

موسسه حقوقی سفیر