مقالات مالیاتی و حسابداری

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟
مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر کسور معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد، که اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل مطابق بندهای (۲) و (۳) ماده ۱ ق.م.م، اشخاص حقیقی ذیل مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند: هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند. از آن جا که مبحث درآمد مشاغل دارای گستردگی زیادی می باشد، ، در چند بخش به این بحث می پردازیم و از جنبه های مختلف در مورد موضوع میزان مالیات بر درآمد مشاغل و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل صحبت خواهیم کرد. جدا از اینکه آگاهی از این مباحث برای یک شرکت حسابداری جزو ملزومات است، مودیان مالیاتی هم با استفاده از این نکات مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد. درآمد مشاغل مطابق ماده ۹۳ ق.م.م، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیاتهای مستقیم در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. مطابق تبصره ماده ۹۳ ق.م.م، درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد های ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. نکته 1- مطابق بخشنامه شماره 36693/200 مورخ 22/12/1389 ، در خصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی و متمایز نمودن فعالیت های حرفه ای و غیر حرفه ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور یکسان سازی روش های اجرای عملیات مقرر می گردد:

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده2
مالیات بر ارزش افزوده2

موارد تخلف در قوانین مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن: موارد تخلف از قوانین ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده (22) و (23) شامل موارد ذیل می باشد: 1 – عدم ثبت‌ نام در مهلت مقرر؛ موضوع بند 1 ماده 22 قانون. 2 – عدم صدور صورتحساب؛ موضوع بند 2 ماده 22 قانون 3 – عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب 4 – عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه 5 – عدم تسليم اظهارنامه 6 – عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك

ادامه مطلب

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چند درصد است ؟
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چند درصد است ؟

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (%25) است. که این نرخ با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات ، میزان مالیات مشخص خواهد شد. ليكن در خصوص درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم دارای نرخ جداگانه می­باشد، در محاسبه مالیات، نرخ­های مذکور اعمال خواهد شد، به عنوان نمونه نرخ­های مالیات نقل و انتقال املاک، سرقفلی، سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها و درآمد اتفاقی.

ادامه مطلب

مالیات شرکت ها چند درصد است
مالیات شرکت ها چند درصد است

انواع مالیات 1. مالیات مستقیم: مالیات مستقیم مالیاتی است که از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل می‌شود. طبق مقررات مالیاتی شرکت‌ها از مجموع درآمد فعالیت‌های سودآور خود ملزم به پرداخت مالیات هستند، البته بعد از کسر معافیت‌ها. علاوه لزوم پرداخت مالیات مستقیم توسط شرکت‌ها، این‌ها برای اموال و املاکی که در ایران دارند هم باید مالیات بپردازند. 2. مالیات غیرمستقیم: ممکن است وظیفه پرداخت این نوع مالیات به نهاد و یا شخص دیگری انتقال یابد. مالیات غیرمستقیم به نفع دولت از طریق واسطه جمع می‌شود و طبق هزینه مصرف و فروش محصولات و خدمات تعیین می‌شود.

ادامه مطلب


4/31