مقالات ثبتی

ورود و خروج اعضا از شرکت ها به چه صورت انجام میشود؟
ورود و خروج اعضا از شرکت ها به چه صورت انجام میشود؟

ورود شریک جدید به شرکت زمانی که شرکت عضو جدیدی را میگیرد تبادل بین اعضا باید کاملا واضح باشد که این تبادل به دو حالت انجام میگیرد:روی کار آمدن اعضای جدید بجای اعضای قبلی بجزاشخاص حقوقی تبادل فرد تازه وارد با شرکت که بین شخص حقیقی وشخص حقوقی شرکت انجام میشود. خروج شریک از شرکت بر اساس ماده ۱۲۳ قانونگذاری تجارت ،هیچ یک از اعضا اجازه انتقال سهم خود به فرد دیگر را ندارند مگر اینکه موافقت تمام اعضا را جلب نمایند.

ادامه مطلب

افزایش سرمایه در شرکت مسولیت محدود چگونه انجام میشود؟شرایط و مراحل آن به چه صورت میباشد؟
افزایش سرمایه در شرکت مسولیت محدود چگونه انجام میشود؟شرایط و مراحل آن به چه صورت میباشد؟

در قانون تجارت ایران در مورد تغییر سرمایه یا افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود مطلب خاصی ذکر نشده است و از آنجایی که تغییر در سرمایه و یا افزایش سرمایه از مواردی است که در اساسنامه بیان و ذکر شده است باید این مورد رعایت شود که هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در ‌اساسنامه شرکت اکثریت دیگری مقرر شده باشد

ادامه مطلب

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص چگونه انجام میشود؟شرایط و مراحل آن به چه صورت میباشد؟
افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص چگونه انجام میشود؟شرایط و مراحل آن به چه صورت میباشد؟

افرایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی سرمایه ثبت شده یا افزایش تعداد سهام­ های منتشر شده شرکت است. گاهی شرکت برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، گرفتن یک پروژه، اخذ وام از بانکها، رتبه بندی شرکت و ... تمایل به افزایش سرمایه دارند

ادامه مطلب

سیب سلامت چیست؟ چه محصولاتی می توانند سیب سلامت را دریافت کنند؟ کدام محصولات ملزم به اخذ سیب سلامت می باشند؟
سیب سلامت چیست؟ چه محصولاتی می توانند سیب سلامت را دریافت کنند؟ کدام محصولات ملزم به اخذ سیب سلامت می باشند؟

معاهده همکاری ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty) پیمان بین‌المللی است که زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO فعالیت می‌کند و دفتر اصلی آن در شهر ژنو است. بر اساس این معاهده، چنانچه اختراعی در PCT ثبت شود، امکان حمایت از آن در کلیه کشورهای عضو وجود دارد

ادامه مطلب

اختراع چیست و چه اختراعی قابل ثبت است؟اختراع بین المللی چه شرایطی باید داشته باشد؟
اختراع چیست و چه اختراعی قابل ثبت است؟اختراع بین المللی چه شرایطی باید داشته باشد؟

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده ی مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد

ادامه مطلب


11/165