مقالات حقوقی

دعاوی ثبت برند
دعاوی ثبت برند

ممکن است علامت تجاری در مرحله انتشار در روزنامه که مرحله اعلام به عموم است معترضانی پیدا نماید.این معترضان ممکن است با استناد به مواد قانونی، ثبت علامت را مجاز ندانند و یا گاهی به دلیل اینکه علامت مزبور متعلق به آنهاست اما جهت ثبت اقدام ننموده اند به ثبت علامت تجاری معترض گردند.که هر دو اعتراضات مزبور چنانچه به نحو صحیح مطرح شوند می توانند نتیجه مطلوب را از آن معترض نمایند. در ابتدا توضیح مختصری در باب مراتب ثبت علامت تجاری اراده می شود.

ادامه مطلب

انواع قرارداد کار، نکات و شرایط هر کدام از آنها چیست؟
انواع قرارداد کار، نکات و شرایط هر کدام از آنها چیست؟

قرارداد کار چیست؟ برای پاسخ به این سوال که قرارداد کار چیست ابتدا به سراغ بخش حقوقی آن می‌رویم. بر اساس ماده ۷ قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» مطابق ماده ۲ قانون کار «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» از سوی دیگر نیز «کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی بوده که کارگر به درخواست او و در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند.» پس از توافق کارمند و کارفرما بر سر یک عنوان شغلی قراردادی به نام قرارداد کار بین آنها منعقد می‌گردد.

ادامه مطلب

تعریف از ملک مشاع و مفروز چیست؟
تعریف از ملک مشاع و مفروز چیست؟

در تعریف ملک مشاع گفته شده که به معنای خاک بخش نشده و یا سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک اند بدون آنکه متصرفات ایشان مشخص باشد (به عبارتی هر تیکه ای از زمین متعلق به هر دو یا هر چند نفر است و هیچکس نمی تواند حتی به سهم خود و چه بسا کمتر ادعایی کند بلکه هرچه هست حق همه شرکاست).

ادامه مطلب

انواع قتل
انواع قتل

جان هر انسان بزرگترین موهبتی است که خداوند در اختیار او قرار داده است از این رو آسیب به آن و یا گرفتن آن همواره در طول تاریخ نکوهیده بوده است . همه ما داستان هابیل و قابیل را شنیده ایم . داستانی که از اولین جرم رخ داده بر روی زمین خبر می دهد و خداوند در قرآن آن را نکوهش می کند . مردم در همه زمان ها از گرفتن جان دیگری تحت تاثیر قرار می گرفته برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده اند . در همه ادیان و حتی در عهد باستان نیز قتل و کشتن دیگری امری ناپسند بوده است . در حال حاضر نیز قوانین همه ادیان و ملت ها برای جرم قتل مجازات تعیین کرده اند ؛ اما انچه درباره قتل باید در نظر گرفت شکل رخ دادن و قصد مرتکب آن است . گاهی کسی با

ادامه مطلب


8/128