آشنایی با انواع پیمان های پیمانکاری

آشنایی با انواع پیمان های پیمانکاری

 

مفهوم پیمانکاری چیست؟

 

پیمانکاری به عملیاتی اطلاق می شود که جهت تولید ، طراحی یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات صورت گیرد.

هر گونه عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی وجود دارد که سه رکن شامل کارفرما ، پیمانکار ، قرارداد است.

 

کارفرما

 

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات مشخصی را به پیمانکار می سپارد. کارفرما که تامین کننده منابع مالی طرح است جهت مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان اکثرا از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد.

 

 

انواع  پیمان های پیمانکاری

 

پیمان های پیمانکاری را می توان به انواع مختلف منعقد کرد ولی بیشتر یکی از دو حالت و وضعیت  را دارد.

 

پیمان مقطوع

 

پیمانی است که سبب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان با یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در بعضی از موارد احتمال دارد بر اساس مورد هایی ویژه مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می کند.

 

پیمان امانی ( پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج ): پیمانی است که به سبب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار پرداخت و درصد مشخصی از مخارج مزبور یا حق الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت شود.

 

تعریف برخی از اصطلاحات مورد بهره در حسابداری پیمانکاری

 

پیمان بلند مدت

 

پیمانی است که جهت تولید ، طراحی یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات صورت گیرد.

 

پیش دریافت پیمان

 

قسمتی از مبالغ دریافتی به دست پیمانکار است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

 

مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار عبارت است از:

 

الف: مبلغ هایی است که به صورت موقت در قبال صورت حساب های صادره در دست بررسی اخذ می شود .

ب: دیگر دریافت‌ها: عبارت است از اقلامی که ماهیت علی‌الحساب نداشته لیکن، در قبال پیشرفت کار اخذ می‌شود. و نیز دربرگیرنده آن قسمت از مبالغ پیش اخذ پیمان است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

 

مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار عبارت است از:

 

الف: علی الحساب : مبلغ هایی است به صورت موقت در قبال صورت حساب های صادره در دست بررسی دریافت می شود .

 

ب: دیگر دریافت ها : عبارت است از اقلامی که ماهیت علی الحساب نداشته لیکن در قبال پیشرفت کار اخذ می شود ونیز در برگیرنده آن قسمت از مبالغ پیش دریافت پیمان است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است .

 

مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار : عبارت است از مبالغ قابل دریافت که بابت صورت حساب های صادره در حساب ها منظور شده است .

 

زیان های قابل پیش بینی: زیان هایی است که انتظار می رود در طول مدت پیمان به وجود می آید (با احتساب مبالغ برآوردی هزینه کارهای اصلاحی و تضمینی و هر نوع هزینه های مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست.) مبلغ زیان مذکور بدون توجه به موارد زیر براورد می شود:

 

الف: آغاز یا عدم شروع کار پیمان

 

ب: حصه ای از کار که تا تاریخ ترازنامه انجام شده است .

 

پ: مقدار سودی که انتظار می رود از پیمان های دیگر (به استثنای پیمان هایی که پیمان واحد تلقی می شود (پیمان واحد تلقی می گردد که :

 

1- گروه پیمان ها به عنوان یک مجموعه مورد مذاکره قرار گرفته باشد .

 

2- وابستگی پیمان ها به یکدیگر به نوعی باشد که در عمل قسمتی از یک پروژه سودآور را تشکیل دهد.

 

3- پیمان به صورت همزمان یا متوال اجرا شود ، حاصل شود.

 

صورت وضعیت: صورت حسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را از آغاز کار تا تاریخ صورت وضعیت به صورت انباشته نشان می دهد و به صورت ادواری (معمولا ماهانه ) برای کارفرما فرستاده می شود.

 

پیمان در جریان پیشرفت :حسابی که برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می شود.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت  پیمان های پیمانکاری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، ثبت لوگو ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).