مراحل مهاجرت به استرالیا از طریق مهارت

 • انتخاب و تعیین شغل (از لیست MLTSSL یا STSOL یا ROL)‌
 • جمع آوری مدارک مورد نیاز سازمان ارزیابی
 • اقدام به درخواست ارزیابی مدارک به سازمان مربوط
 • در صورت موفقیت ارزیابی، محاسبه امتیازات و بررسی مجدد شرایط مهاجرت به استرالیا و پر کردن فرم EOI
 • اقدام به اسپانسرشیپ ایالتی در صورت نیاز ‌
 • انتظار جهت دریافت اسپانسری و گرفتن Invitation
 • ثبت پرونده در سایت سازمان مهاجرت و آپلود مدارک شما در سایت
 • مشخص شدن Case Officer و پاسخگویی به سئوالات احتمالی او از جمله سابقه کار،…
 • ارائه نمره آیلتس همراه
 • انجام آزمایش های مدیکال و گرفتن عدم سوء پیشینه
 • اخذ ویزا‌ ‌