فواید اخذ رتبه

در این جا فواید رتبه بندی  را در ۳ اصل بیان کرده ایم:

  • هر شرکت مشاوره ای و پیمانکاری برای توسعه بازار خود به اخذ گرید نیاز دارد. جهت بستن قرار دادهای بزرگ دولتی و حتی سازمان های خصوصی معتبر، بسیار به داشتن گرید اهمیت می دهند و به نوعی کارفرمایان یکی از ملاک های سنجش خود در جهت انتخاب شرکت های پیمانکاری، داشتن گواهینامه تایید صلاحیت مربوط به اخذ رتبه می دانند.
  • رتبه بندی  به شرکت ها نشان می دهد که وضعیت سازمان چگونه است و شرکت و سیستم آن در چه جایگاهی قرار گرفته و می توان با برنامه ریزی درست در جهت افزایش رتبه، تلاش کرد.
  • نقاط ضعف و قوت سازمان مشخص می شود و می تواند جایگاه خود را در میان رقیبان فعال در حوزه مورد نظر پیدا کند. هم چنین این رتبه بندی در جهت بهینه سازی فعالیت های پیمانکاری و مشاوره ای سازمان ها بسیار تاثیر گذار است.