ملاک اخذ رتبه شرکت های مشاوره ای

اما ملاک رتبه برای شرکت های مشاوره ای علاوه بر تخصص افراد در زمینه مدنظر، کار تیمی و هم چنین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موسسه است. چون در این شرکت ها هدف آموزش است و برای آموزش ابزار خاصی باید وجود داشته باشد به همین دلیل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ملاک تشخیص خود را برای این گونه شرکت ها، بر پایه ی تخصص تیمی به علاوه امکانات شرکت ارزیابی می کند. این رتبه از بین ۱ تا ۳ تخصیص داده می شود و عدد ۱ به معنای بهترین حالت و ۳ بدترین حالت است.