دعاوی اختراعات

دعاوی اختراعات

 

 

موسسه بین المللی سفیر

 

دعاوی اختراعات

 

فردی كه در كشوری ثبت اختراع دارد از حقوق و مزايايی در آن كشور برخوردار می شود، برای مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانونی خواهد داشت . ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران می تواند از طریق قانونی متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعای خسارت نمايد ( منفعت عمومی ، يا ترقی و پيشرفت تكنولوژی را به دنبال دارد) . ثبت كنندگان اختراع اين توانايی را خواهند داشت كه آزادانه در هر زمانی بسته به شرايط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند و يا ادامه دهند.

 

به عنوان مثال:

 

قرار دادهای پتنت بين دولت ها و مخترعین مؤيد اين موضوع می باشد . دولت ها می توانند قرار داد را با مخترعین تمديد كنند و يا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمايند . اين موضوع سبب انتقال اطلاعات بين دولت های مختلف می شود. در آمريكا مركزی وجود دارد ، كه وظيفه آن رسيدگی به حقوق ابداع كنندگان و ثبت كنندگان اختراع می باشد كه به نام uspto ( اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا)معروف است . ثبت كنندگان اختراع پس از به ثبت رساندن آن می توانند از حمايت های اين مركز که زیر نظر دولت آمريكاست برخوردار شوند.

 

در ایران اداره مالكيت صنعتی اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع ، مخالف مقررات قانونی نباشد وشباهتی با اختراعات ثبت شده قبلی نداشته باشد . اداره مالكيت صنعتی ، اظهارنامه ثبت اختراع و پيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات لازم الاجرا مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی كه صحيح و قانونی تشخيص داده شود ، اختراع ، ثبت و آگهی مربوط به آن منتشر خواهد شد. به اين دليل ، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر می دارد:

 

ورقه گواهینامه ثبت اختراع به هيچ وجه برای قابل استفاده بودن ويا حقيقی بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلیل بر این نمی باشد كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعی می باشد ويا شرح اختراع يا نقشه ها و فرمولهای آن صحيح است و اشخاص ذينفع می توانند نسبت به این موارد در دادگاه بدوی تهران اقامه دعواكرده و خلاف آن را ثابت نمايد . در واقع ، ثبت اختراع فقط حاكی از اين است كه در یک تاريخ معين شخصی مدعی اختراعی شده و خود را مخترع آن معرفی نموده است وتا زماينكه خلاف آن ثابت نشود می تواند از مزايای آن برخوردار گردد. قانونگذار برای تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان ، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمی کشور، پس از صدور ورقه گواهینامه ثبت اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت (کپی) از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است . از طرف ديگر در مواردی اداره مالكيت صنعتی ممكن است تشخیص دهد كه تقاضای ثبت اختراع ،منطبق با اصول و ضوابط پيش بينی شده در قانون نيست و شرايط لازم را برای ثبت را ندارد . دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره ثبت اختراع ايجاب می كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد . دعاوی متعددی در خصوص ثبت اختراع در دادگاه ها مطرح می شود كه دریك تقسيم بندی كلی می توان آنها را به دو دسته دعاوی حقوقی و كيفری تقسيم بندی كرد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت دعاوی اختراعات با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب)


تاریخ :1398/01/24

موسسه حقوقی سفیر