آدرس و شماره تلفن وزارت بهداشت

 

 

آدرس و شماره تلفن وزارت بهداشت

 

آدرس: تهران، شهرك قدس، خيابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 


 تلفن: 80- 88363560

 

ساعت کاری: 8 الی 15:45

 

تاريخچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

از سال 1290 شمسي تاكنون حدود 212 قانون در رابطه با بخش سلامت به تصويب مجلس رسيده است. در اين نوشتار اهم آنها را بیان  نموده و اشاره مختصري به اهداف و آثار آنها خواهد شد.

 

ساختار و تشكيلات:

 

اداره امور درمان كشور تا سال 1320 به دست  اداره كل صحيه (بهداري) وابسته به وزارت داخله (كشور) بود. به سبب ماده 3 قانون اصلاح بودجه سال 1320 كه در هشتم آبان ماه آن سال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد اداره كل بهداري به وزارت بهداري تبديل شد متن ماده 3 قانون مزبور به شرح زير است.

 

ماده 3: تبديل اداره كل بهداري به وزارت بهداري و اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و ضميمه شدن سازمان اداره كل انتشارات و تبليغات به وزارت فرهنگ سازمان اداره امنيه به وزارت كشور ار روز سي‌ام شهريور ماه 1320 تصويب شد.

 

پیش  از تصويب قانون مزبور در سي‌ام شهريور ماه 1320 اسماعيل مرآت به دست  محمدعلي فروغي نخست وزير وقت در ضمن معرفي كابينه به مجلس شوراي ملي به عنوان وزير بهداري تعيين شد.

 

در 27 اسفند ماه 1351 براي تأمين خدمات درماني كاركنان دولت، قانوني تحت عنوان «خدمات درماني مستخدمين دولت» تصويب شد. به سبب ماده 2 اين قانون، سازماني تحت عنوان سازمان تأمين خدمات درماني تشكيل شد و در سال 1352 اساسنامه اين سازمان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

در سال 1353 (1/5/1353) به هدف  فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهي تشكيل وزارت رفاه اجتماعي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به سبب بند الف ماده 1 اين قانون وظيفه تأمين بيمه درمان همگاني به اين وزارتخانه محول گرديد و به سبب بند ج ماده 2 اين قانون، سازمان تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت از وزارت بهداري منتزع و به اين وزارت وابسته شد.

 

در سال 1354 (3/4/1354) به هدف اجرا، تعميم و گسترش بيمه‌هاي اجتماعي با تصويب مجلس شوراي اسلامي سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شد.

 

در سال 1355 (16/4/1355) با ادغام وزارت رفاه اجتماعي در وزارت بهداري، وزارتخانه جديد تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي تأسيس شد.

هدف از تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي يكپارچگي خدمات بهداشتي درماني و بيمه خدمات درماني بود متن ماده 2 اين قانون را كه بيانگر هدف بالا است.

 

ماده 2: همه ی  وظیفه ها و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزير و وزارت رفاه اجتماعي و وزير  و وزارت بهداري با كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهدات آنها حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول و منتقل شد.

 

انجام تكاليف و خدماتي كه در زمينه بهداشتي و بهزيستي به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي ديگر اجرا مي‌شود به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب هيأت وزيران به عهده وزير يا وزارت متبوع تشكيلات فوق‌الذكر محول بوده است حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول شد.

 

وظیفه های اجرايي اين وزارتخانه در تاريخ 10/5/1355در استان‌ها به سبب ماده 3 همين قانون به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي محول شد.

 

در صورتی که ملاحظه مي‌شود با تصويب اين قانون توليت امور بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و حمايتي) از جمله بيمه خدمات درماني به صورت يكپارچه در حوزه اختيار وزارتخانه واحدي تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي بوده است.

 

لازم است يادآوري نمايم كه در اين سال‌ها واحدهاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان‌ها اضافه بر بخش دولتي عمدتاً به دست جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران (هلال احمر)، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي، دانشكده‌هاي علوم پزشكي، وزارت بهداري و بهزيستي، بنيادها و مؤسسات خيريه اداره مي‌شدند.

 

لذا در سال 1357 كه سال پيروزي انقلاب شكوهمند ايران است توليت امور بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي از جمله بيمه خدمات درماني يا وزارت بهداري و بهزيستي و مديريت واحدهاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان‌ها با دستگاه‌هاي فوق‌الذكر بود.

 

بعد از پيروزي انقلاب مطابق مصوبات شوراي انقلاب، بيمارستان‌هاي وابسته به جمعيت هلال احمر، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بيمارستان‌هاي وابسته به بنيادها به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل شدند.

 

در سال 1359 (24/3/1359) با تصويب شوراي انقلاب سازمان بهزيستي به صورت سازماني مستقل و از تركيب معاونت بهزيستي وزارت بهداري و بهزيستي، كميته امداد امام (ره)، بنياد شهيد و سازمان تربيتي شهرداري تهران تشكيل گرديد و اداره آن به عهده وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي محول شد.

 

در سال‌هاي بعدی كميته امداد امام و بنياد شهيد نيز از سازمان بهزيستي منتزع و مؤسسات مستقلي شدند.

 

در سال 1359 (10/12/1359) با دقت  به تشكيل سازمان بهزيستي، نام وزارت بهداري و بهزيستي نيز به وزارت بهداري تغيير يافت البته شرح وظفیه اين وزارت بهداري فراتر از وزارت بهداري پیش  از سال 1352 بود. وزارت بهداري اخير همه ی وظفیه های بهداري و بهزيستي را به استثناي وظفیه های معاونت بهزيستي عهده‌دار بود.

 

در سال 1363 (16/10/1363) مطابق مصوب مجلس شوراي اسلامي، سازمان بهزيستي به وزارت بهداري ملحق و نام وزارت بهداري به وزارت بهداري و بهزيستي تبديل شد.

 

در سال 1364 به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و به موجب اين قانون كليه اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي بود به وزير اين وزارتخانه محول شد.

 

تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 

در سال 1373 (4/8/1373) با تصويب قانون بيمه همگاني سازمان بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تشكيل شد.

 

در سال 1383 (21/3/1383) با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي همه ی وظفیه های تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و حمايتي) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منفك و به وزارت اخير داده شد. وابستگي سازمان‌هاي بهزيستي، خدمات درمانی و تأمين اجتماعي نيز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت جديدالتأسيس منتقل شد.

 

اهداف :

1-بهداشت

2-درمان

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت شکایت از وزارت بهداشت با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، ثبت لوگو ، ثبت طرح صنعتی ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).