ایزو 14001

ایزو 14001

سری استانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان جهانی ایزو به وجود آمده اند.

این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی ، برنامه ریزی ، منابع لازم جهت انجام و طرح ریزی فعالیت ها ،تشریح مسئولیت ها ، معین نمودن روش ها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.

استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

 

چه کسی منفعت می برد؟

برای سازمان هایی که مدیریت زیست محیطی را به عنوان بخشی از زیر بناهای فلسفه مدیریت سازمان خود انتخاب کرده اند و بر اساس آن فعالیت های خودرا در سطح استانداردهای زیست محیطی در سطح جهانی انجام می دهند.

 

چه چیزی به دست می آید؟

_توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات ، تولید و کاهش سطح ریسک های زیست محیطی در فعالیت های شرکت

_بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)

_تقویت و بدست آوردن اطمینان از کارایی سازمان در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیت ها

_صرفه جویی در هزینه و زمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر

_افزودن رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان

_تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی

 

 

ایزو 14001:2015

همه استانداردهای ایزو هر پنج سال بررسی می شوند تا مشخص گردد آیا برای به روز ماندن و هم چنین حفظ مناسبت آن ها با بازار هدف نیاز به بازنویسی هست یا خیر.

ایزو 14001:2015 پاسخ گوی جدید ترین مباحث خواهد بود و با سایر استانداردهای سیستم مدیریت سازگاری بیشتری خواهد داشت.

 

تغییرات اصلی در نسخه 2015:

_افزودن برتری مدیریت زیست محیطی در بین پروسه های برنامه ریزی استراتژیک سازمان

_تمرکز بیشتر بر مقوله راهبری

_افزودن ابتکارات کنشگرایانه در محافظت از محیط زیست در برابر صدمات، تنزل و فرسایش مانند استفاده پایدار و بهینه از مانبع و کاهش تغییرات اقلیمی

_بهبود عملکرد زیست محیطی

_داشتن تفکر چرخه حیات در هنگام در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی

_افزودن یک استراتژی ارتباطاتی

_علاوه بر این، استاندارد جدید از یک ساختار مشترک با شرایط و ضوابط مشترک با چندین استاندارد سیستم مدیریت دیگر مانند ایزو 9001 پیروی می کند. این کار استفاده همزمان از چندین استاندارد ایزو را برای شرکت ها آسانتر، ارزانتر و سریع تر می سازد.

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با

موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید