مالیات بلاگرها

امسال دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها انجام خواهد شد و نرخ مالیات پس از تعیین پایه مالیاتی و ثبت‌نام افراد و اظهار مالیاتی آنها و معاف شدن آنها از مالیات یا معاف نشدن آن‌ها اعلام خواهد شد.

جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها گفته است: امسال تلاش می‌کنیم هم از بلاگرها، اینفلوئنسرها و هم از صفحات خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی براساس درآمدهایی که دارند، مالیات بگیریم.

دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها

رحیمی درباره آغاز فرایند دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرهای فضای مجازی بیان کرد : از سال جاری فعالیت افراد دارای فالورهای بالا در فضای مجازی را از چند جنبه و در چند بحث از لحاظ اقدامات و رویدادهای اقتصادی و تجاری در مقاطع زمانی مختلف را پیگیری می‌کنیم و سامانه مالیاتی فضای مجازی راه اندازی می‌شود.

داده‌ها و دیتاهایی که از سوی مراجع مختلفی رصد و ثبت می‌شود و به دست سازمان امور مالیاتی می‌رسانند را براساس الگوریتم‌هایی که وجود دارد، استوری تبلیغاتی این افراد در اینستاگرام و همچنین تیزرهای تبلیغاتی که منتشر می‌کنند و نیز کسب و کارهایی که به صورت مجازی خدمات تبلیغاتی ارائه می‌دهند، ‌ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تمام داده‌ها و اطلاعات را از مراجع ناظر دریافت کرده‌ایم

جهانگیر رحیمی در ادامه گفت : تمام داده‌ها و اطلاعات را از مراجع ناظر دریافت کرده‌ایم، نرخ تبلیغات بلاگرها و اینفلوئنسرها متفاوت است و اطلاعات مراجع ناظر براساس نرخ‌های مختلف تبلیغات این افراد و عملکرد آنها است و با این اطلاعات سازمان امور مالیاتی به تعیین پایه‌های مالیاتی می‌رسد.

نرخ مالیات پس از تعیین پایه مالیاتی و ثبت‌نام افراد و اظهار مالیاتی آنها و معاف شدن آنها از مالیات یا معاف نشدن آن‌ها اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی دیتاها و داده‌ها را به صورت گسترده و دقیق رصد می‌کند

او در پایان درباره اینکه افراد بلاگرها و اینفلوئنسرها نشان می‌دهد که گزارش درستی از فعالیت خود ارائه می‌دهند یا خیر ، گفت: سازمان امور مالیاتی ناظر فعالیت این افراد در فضای مجازی نیست و دیتاها و داده‌ها از مراجع ناظر که فضای مجازی را به صورت گسترده و دقیق رصد می‌کنند، به دست می‌آید. مرجع ناظر براساس فعالیت این افراد، آنها را دسته بندی می‌کنند و سازمان امور مالیاتی براساس قواعد مالیاتی درآمد مالیاتی را تعیین و پیاده سازی می‌کند و به طور قطع رفتار مودی بر اینکه مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند یا نه متاثر خواهد شد.