تفاوت شرکت مسولیت محدود و سهامی خاص چیست؟

تفاوتهای شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص

تعداد اعضاء: برای تأسیس شرکت‌ با مسئولیت محدود حداقل به دو نفر شریک نیاز است. ولی تعداد سهام‌داران برای تأسیس شرکت سهامی خاص سه نفر است.

سرمایه شرکت: در شرکت مسئولیت محدود نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه سرمایه نیست، بلکه سرمایه اولیه فقط در اساسنامه شرکت مشخص و قید می‌شود. اما در شرکت سهامی خاص باید حداقل تا 35 درصد سرمایه اولیه شرکت توسط سهام‌داران در حسابی که به نام شرکت است تأدیه شود و گواهی آن را به هنگام  ثبت شرکت تحویل داده شود. بقیه سرمایه، یعنی 65 درصد، در تعهد سهام‌داران است.

هیأت مدیره و اختیارات آن‌ها: مدت مدیریت در شرکت‌های مسئولیت محدود برای مدیران بدون محدودیت است. تعیین مدت مدیریت برای مدیران توسط اعضای شرکت انجام می‌شود و به صلاح‌دید آن‌ها می‌تواند محدود یا نامحدود باشد. حداکثر زمان مدیریت برای مدیران در شرکت سهامی خاص دوسال است. در شرکت مسئولیت محدود ممکن است مدیران از میان شرکاء یا از خارج شرکت انتخاب شوند. در شرکت‌های سهامی خاص حتماً باید مدیران از بین سهامداران شرکت تعیین شود.

نحوه انتخاب بازرس: در شرکت سهامی خاص، انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل الزامی است؛ اما در شرکت‌های مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری است.

درج آگهی در روزنامه: در سهامی خاص، روزنامه کثیرالانتشار برای نشرآگهی دعوت شرکت باید انتخاب شود. اما در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیست.

نحوه تقسیم سود و زیان: سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به صورت سهام تقسیم نمی‌شود،و شرکاء فقط تا میزان سرمایه‌ای که در شرکت دارند، در سود و زیان شریک هستند و نسبت به قروض و تعهدات مسئول می‌باشند. لازم به ذکر است که شرکاء می‌توانند در اساسنامه برای تقسیم سود و زیان روش دیگری تعیین کنند. اما در شرکت سهامی خاص تقسیم سود فقط به نسبت تعداد سهام شرکاء است و امکان توافق به روش دیگری وجود ندارد.

نحوه نقل و انتقال: واگذاری سهام در شرکت‌های با مسئولیت محدود به این صورت است که باید حداقل سه چهارم شرکاء موافقت داشته باشند و این موضوع را در دفتر خانه اسناد رسمی ثبت کنند. انتقال سهم الشرکه در این شرکت‌ها فقط با تشکیل مجمع عمومی انجام می‌شود. اما انتقال سهام در شرکت‌های سهامی به صورت عادی منتقل می‌شود. یعنی واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام باید به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی شرکت مراجعه ‌کنند و بعد گواهی 4% مالیات نقل و انتقال سهام و گواهی نقل و انتقال را دریافت می‌کنند. در شرکت‌های سهامی خاص آورده غیر نقدی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم می‌شود، اما در شرکت با مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی را شرکاء انجام می‌دهند.

دریافت تسهیلات بانکی: شرکت‌های سهامی خاص از نظر دریافت وام مناسب‌تر هستند، زیرا امکان دریافت وام و تسهیلات بانکی برای شرکت‌های سهامی خاص فراهم است و شما می‌توانید تا سقف 10 برابر سرمایه شرکت خود را از بانک‌ها یا مؤسسات مالی وام بگیرید. اما به شرکت‌های با مسئولیت محدود هیچ وامی تعلق نمی‌گیرد.

تبدیل شرکت: اگر قصد تغییر شرکت خود را داشته باشد به راحتی می‌توانید شرکت سهامی خاص را به شرکت مسئولیت محدود تغییر دهید اما عکس این قضیه ممکن نیست.

تشکیل مجمع عمومی: تشکیل مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص راحت‌تر از شرکت مسئولیت محدود است، زیرا با حضور دو نفر ممکن است. اما در شرکت مسئولیت محدود برای تشکیل مجامع عمومی حضور 12 نفر از اعضاء الزامی است.

حق رأی: در شرکت سهامی خاص حق رأی به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه است.