مقالات مالیاتی و حسابداری

آیین نامه اجرایی ماده 95  قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می­شود به ترتیبی که تنظیم صورت­های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد. دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون­هائی برای سرفصل حساب­های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت­های مالی لازم تهیه نمایند. دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب­های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری­ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می­گیرند. اظهارنامه مالیاتی:اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه­ها، دارایی­ها، بدهی­ها، سرمایه، معافیت­ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات­های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه­هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می­شود

ادامه مطلب

مالیات شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص
مالیات شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

از پر کاربردترین و پر ثبت ترین شرکت های تجاری در ایران شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص است. این نوع شرکت ها بر اساس توانایی و قابلیت هایی که دارند بسیار پر طرفدار هستند. به همین ترتیب متقاضیان ثبت این نوع شرکت ها همواره خواهان آشنایی با قوانین و مقررات این نوع شرکت ها هستند که در ادامه بیشتر با آن خواهیم شد.

ادامه مطلب


1/35