مقالات مالیاتی و حسابداری

مالیات شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص
مالیات شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

از پر کاربردترین و پر ثبت ترین شرکت های تجاری در ایران شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص است. این نوع شرکت ها بر اساس توانایی و قابلیت هایی که دارند بسیار پر طرفدار هستند. به همین ترتیب متقاضیان ثبت این نوع شرکت ها همواره خواهان آشنایی با قوانین و مقررات این نوع شرکت ها هستند که در ادامه بیشتر با آن خواهیم شد.

ادامه مطلب


1/35