درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054 02188548054 ورود عضویت

مقالات حقوقی

فرق رابطه نامشروع و جرم زنا
فرق رابطه نامشروع و جرم زنا

از آنجایی که هر عمل منافی عفت مادون (کمتر) از زنا در زمره مصادیق رابطه نامشروع تعریف شده است، تمامی مصادیق جرم رابطه نامشروع در قانون ذکر نشده، به عبارتی روابط نامشروع به بوسیدن و همبستری مذکور در ماده خلاصه نمی شود و آراء صادره از محاکم دادگستری، رویه یکسانی را در تشخیص و تطبیق موضوع جرم با مصادیق مختلف

ادامه مطلب

بررسی جرم بوسیدن در انظار عمومی و مجازات آن مطابق با قانون
بررسی جرم بوسیدن در انظار عمومی و مجازات آن مطابق با قانون

مطابق با ماده فوق الذکر، تقبیل و مضاجعه در زمره اعمال زشت و ناپسند به شمار می روند که مرتکبین آن منطبق با قانون به شلاق تا ٩٩ ضربه محکوم می شوند و در انتهای ماده عنوان شده است که در صورتی که انجام این عمل با عنف و اکراه (زور و تهدید) همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد (معمولا به ٧۵ ضربه شلاق محکوم می شود).

ادامه مطلب

حکم قضایی رابطه از پشت با همسر چیست؟
حکم قضایی رابطه از پشت با همسر چیست؟

ولی اگر در حین تجاوز مقعد زن پاره شود و جرح صورت گیرد، زن با مراجعه به پزشکی قانونی می تواند این جرح را ثبت کند. در این صورت زن می تواند شکایت ضرب و جرح تنظیم کند و اگر مرد دوباره به این عمل بپردازد، زن می تواند توسط قانون عسر و

ادامه مطلب

رابطه نامشروع با دختر باکره
رابطه نامشروع با دختر باکره

چنانچه بین زن و مردی که علقه ازدواج بین آنها نباشد، عمل دخول صورت گیرد، آن مرد مطابق با قانون مجازات اسلامی قطعاً بدلیل زنا، اعدام می شود و اگر انجام این رابطه با رضایت و خواست زنی که به سن بلوغ رسیده است، نیز همراه باشد، دختر نیز اعدام می گردد اما اگر زنا اثبات نگردد، فرد مرتکب رابطه نامشروع شده است و مجازات شلاق را در پی دارد. مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است در حالی که مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد که شرح آن در مواد ۲۲۱ تا ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بیان گردیده است

ادامه مطلب


1/114