آشنایی با انواع مالیات در ایران

آشنایی با انواع مالیات در ایران

دسته بندی :حسابداری

تاریخ :1397/12/23

بازدید :28


ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده چیست و چه کالا و خدماتی معاف از آن مالیات هستند؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست و چه کالا و خدماتی معاف از آن مالیات هستند؟

دسته بندی :حسابداری

تاریخ :1397/12/23

بازدید :29


ادامه مطلب

نظام مالیاتی کارآمد

نظام مالیاتی کارآمد

دسته بندی :حسابداری

تاریخ :1397/11/08

بازدید :52


ادامه مطلب

مالیات چیست و به چه دلیل باید مالیات بپردازیم؟

مالیات چیست و به چه دلیل باید مالیات بپردازیم؟

دسته بندی :حسابداری

تاریخ :1397/11/08

بازدید :43


ادامه مطلب

مزایده چیست؟آشنایی با کاربرد ها و نحوه ی اجرای آن

مزایده چیست؟آشنایی با کاربرد ها و نحوه ی اجرای آن

دسته بندی :حسابداری

تاریخ :1397/11/08

بازدید :41


ادامه مطلب
موسسه حقوقی سفیر