مقالات مالیاتی و حسابداری

تکالیف و وظایف مالیاتی مشاغل صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک طبق قانون چیست؟
تکالیف و وظایف مالیاتی مشاغل صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک طبق قانون چیست؟

قانون مالیات های مستقیم – ماده 95 ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.(1)

ادامه مطلب

مالیات اتباع خارجی در ایران
مالیات اتباع خارجی در ایران

مطابق بررسی های انجام شده و جمع آوری منابع مختلف حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی که در ایران مشغول به فعالیت می باشند، محدود به حقوق ثابت و مستمری نبوده، بلکه مانند هموطنان داخلی حقوق دریافتی آنها شامل آیتم های: حقوق پایه، حق سمت، پاداش های ماهانه و سالانه، درصد فروش، حق فوق العاده مبنی بر انجام خدمت در خارج از کشور، حق استفاده از اتومبیل های اختصاصی و شخصی و مسکن، مزایای نقدی، هزینه شهریه اتباع خارجی و فرزندان آنها، امتیاز خرید سهم، هزینه ماموریت شغلی، و همچنین مزایایی که با عناوین دیگری پرداخت می گردد، باشد

ادامه مطلب

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه با قانون جدید
مالیات بر ارث و نحوه محاسبه با قانون جدید

ارث در لغت به معنای آنچه از مال متوفی به وارث می رسد و در قانون مدنی گاه به معنی مال و گاه به معنی حقی که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد اطلاق شده است. ماترک، دارایی به جای مانده از مورث است که شامل اموال، حقوق و مطالبات متوفی می باشد. در صورتی دارایی شخص عنوان ترکه پیدا می کند که شرایط ذیل برقرار باشد: موت مورث، وجود وارث، وجود ترکه برای متوفی اولا دیون متوفی به وارثان میت تعلق نمی گیرد، بلکه به ترکه تعلق دارد و باید از آن محل ادا گردد و چنانچه ترکه تکاپوی پرداخت دیون و حقوق متوفی را نکند، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. ثانيا ، ديون متعلق به ترکه باید قبل از تقسیم ادا شود. اشخاص و اموال مشمول مالیات بر ارث مطابق ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، اموال و دارایی هایی (به استثنای موارد معنون در ماده ۲۴ ق.م.م) که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات می باشد. طبقات وراث وراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند: وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها. قانون مدنی نزدیکی به متوفی را در ارث ملاک قرار داده و هر طبقه ای که نزدیک تر است بر طبقه دورتر مقدم داشته است. در طبقات ارث، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده نام دارد که نوعی مالیات بر مصرف است که هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان انجام می شود. مالیاتی است که غیر از تولید کننده اصلی؛ هر واسطه ای موظف است یک بار آن را پرداخت و در مرحله بعد آن را از مشتری اش دریافت و به حساب دولت واریز نماید. در واقع مالیاتی است که خریدار ( مصرف کننده) در زمان استفاده از خدمات یا همراه با خرید کالا؛ در طول فرآیند تولید و خدمات می پردازد و دریافت کننده مبلغ؛ بایستی مالیات دریافتی را به دولت پرداخت نماید. این مالیات برای تمامی کالاها و خدماتی که در برابر پول انجام میشود؛ تعلق می گیرد

ادامه مطلب

میزان مالیات در بودجه سال آینده
میزان مالیات در بودجه سال آینده

وی در مورد اینکه گفته می‌شود، رقم 470 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: با مسئولان سازمان برنامه و بودجه جلساتمان ادامه دارد. هر عددی که با سازمان به توافق برسیم در لایحه درج خواهد شد. در بودجه سال آینده جهش درآمد مالیاتی پیش‌بینی می‌کنیم. با اقدامات جدی که در جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه و به کارگیری ظرفیت‌های قانونی کنونی و جدید صورت می‌گیرد، درآمدهای مالیاتی جهش خواهد داشت.

ادامه مطلب


6/31