مقالات ثبتی

موضوعاتی که نیاز به مجوز ندارند
موضوعاتی که نیاز به مجوز ندارند

هر نوع درج عنوان سرمایه‌گذار ترکیبی در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا به عنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است. لذا سرمایه گذاری ساختمانی، سرمایه گذاری پروژه عمرانی، و سرمایه گذاری بازرگانی و غیره نیاز به اخذ مجوز

ادامه مطلب

موضوع فعالیت شرکت پخش مواد غذایی
موضوع فعالیت شرکت پخش مواد غذایی

ثبت شرکت مواد غذایی در دو قالب شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود انجام می گیرد. برای ثبت شرکت، علاوه بر تعیین نوع قالب شرکت، می بایست راجع به نام و موضوع فعالیت شرکت مواد غذایی، میزان سرمایه شرکت، مشخص کردن صاحبان سهم و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان ،مشخص نمودن مدیران شرکت و سمت آن ها تصمیم گیری نمود.

ادامه مطلب

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

2-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی شرکا ذیل تمامی صفحات آن. دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی بارکد و شماره پیگیری پرینت گرفته شده از سامانه با امضاء تمامی شرکا ذیل تمامی صفحات آن.

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در برند سازی و ثبت برند
اشتباهات رایج در برند سازی و ثبت برند

وقتی صاحبان مشاغل و کسب و کار توجهی به این نکته مهم نمی کنند و خارج از اصول برند بوک خود اقدام به طراحی برند می کنند، طبیعی است که انتظار آن ها از برند سازی و ثبت برند برآورده نشود و این موضوع تاثیر مخربی بر مخاطبین برند مربوطه خواهد داشت و برند را دارای ضعف در سازمان دهی و غیر قابل اعتماد جلوه می دهد

ادامه مطلب


5/137