مقالات ثبتی

آثار تبدیل شرکت های تجاری
آثار تبدیل شرکت های تجاری

شرکتهای تجاری در حقوق ایران از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار میباشند. و همین استقلال باعث میگردد در برخی موارد از نهاد تبدیل شرکت استفاده شود . تبدیل شرکتی به شرکت دیگر یقینا دارای آثار حقوقی است. این تبدیل تنها دامنگیر شرکت نیست بلکه علاوه بر شرکت و شرکاء اشخاص ثالثی که با شرکت رابطه حقوقی داشته و به نوعی با شرکت در تعامل بوده اند نیز از این تغییر وضعیت متاثر می شوند.

ادامه مطلب

بهترین کشورها برای ثبت برند
بهترین کشورها برای ثبت برند

در دنیای امروز بیش از پیش اهمیت حقوق فکری و مباحث برندینگ آشکار می شود بسیاری از افکار خلاق و مبتکر به دنبال بستری مناسب برای رشد توانایی های خود هستند در ادامه به ذکر نمونه هایی از کشورهای مساعد در این زمینه می پردازیم

ادامه مطلب

نحوه ی تغییر اقامتگاه شرکت ها
نحوه ی تغییر اقامتگاه شرکت ها

در حقوق مدنی اقامتگاه اشخاص مرکز بهره برداری یا عملیات آن ها است. این قاعده در مورد اشخاص حقوقی غیر تجاری صدق می کند. در مورد اشخاص حقوقی تجاری یعنی شرکت ها، اقامتگاه مرکز امور اداری است. اما برای اشخاص حقوقی غیر تجاری اقامتگاه، کشوری است که مرکز فعالیت آن ها در آنجا قرار دارد.

ادامه مطلب

آیا افراد خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند؟
آیا افراد خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند؟

در شرایطی ممکن است افراد خارجی قصد ثبت شرکت در ایران را داشته باشند، برای ثبت اینگونه شرکت‌ها رعایت مسائل و شروطی الزامی است که ممکن است همه متقاضیان از آن اطلاعی نداشته باشند در ادامه سعی بر آن داریم که این شروط را مورد بررسی قرار دهیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود.

ادامه مطلب


2/158