ثبت علائم تجاری برای شرکت های خارجی دارای چه مقرراتی می باشد؟

 

 

ثبت علائم تجاری برای شرکت های خارجی دارای چه مقرراتی می باشد؟

 

علائم تجاری قدمتی برابر با خود تجارت دارد. به این دلیل که همین که انسان ها به حدی از پیشرفت رسیده اند که طبقه تجاری شان آنان را از دیگران متمایز نمود ، این اشخاص به فکر علامت گذاری کالاهای خود با کلمات یا علائمی گردیدند که آن کالاها مورد شناسایی قرار گیرد .

با دقت به این که شرکت خارجی جهت حمایت از علامت تجاری خود در کشور ایران به ثبت آن احتیاج دارد ، بدون شک ، شرکت های خارجی برای آن که قادر باشند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند ، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. به این دلیل که به صورت اصولی این گونه علائم جهت حمایت ، احتیاج به ثبت دارند. 
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری دو گونه علامت تجاری را مورد حمایت قرار می دهد که از یکی به عنوان " علامت " و از دیگری به عنوان " علامت جمعی " یاد می نماید. طبق بند " الف " ماده 30 این قانون : " علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که قادر باشد کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ". طبق بند " ب " این ماده " علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و قادر باشد مبدا و یا هر نوع خصوصیات دیگر همانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد" . این قانون برخلاف قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/ 4/ 1310 اضافه بر کالاها ، خدمات را نیز زیر پوشش قرار می دهد. 
در خصوص حق تقدم قابل بیان است که متقاضی ثبت علامت یا علامت جمعی نیز قادر است همراه با اظهارنامه خود حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس را درخواست نماید و همینطور چنانچه که اقامت یا مرکز اصلی تجارت وی در خارج از ایران باشد، از نماینده مقیم و شاغل در ایران استفاده نماید. قابل بیان است که طبق این قانون مدت اعتبار ثبت علامت و علامت جمعی 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت است ، ولی صاحب علامت قادر است تقاضای ثبت خود را برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر تمدید نماید. در این صورت هر تمدید ثبت ، حق مزبور را برای 10 سال دیگر تضمین می کند. همان نوع که ملاحظه می شود ، یکی از وجوه افتراق علائم تجاری با دیگر حقوق مالکیت صنعتی در همین مساله است ؛ یعنی برخلاف بعضی از انواع این حقوق که مدت مشخصی برای اعتبار آن وجود دارد ، اعتبار علائم تجاری قادر است بارها تجدید گردد. 
قابل به بیان است که نه تنها جهت پذیرش علامت تجاری به عنوان سرمایه خارجی در مرحله دریافت مجوز سرمایه گذاری ، لزوم ثبت علامت تجاری در کشور خارجی مورد دقت قانونگذار ایران قرار نگرفته است ، بلکه ظاهراَ در کشورهای دیگر نیز جهت اعطای حق امتیاز بهره بردن از علامت تجاری به ثبت آن احتیاجی نخواهد بود. در هر حال طبق روال عملی موجود در سازمان سرمایه گذاری علامت هایی به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته می شوند که تا حدود زیادی معروف و شناخته شده باشند. 
طبق آمار ارائه شده از سوی اداره مالکیت صنعتی ، در سال 1381 : 1032 مورد ، در سال 1382: 2247 مورد ، در سال 1383 : 1300 مورد ، در سال 1384 : 510 مورد ، در سال 1385 : 1228 مورد و در سال 1386 : 1318 مورد علامت تجاری از سوی اشخاص خارجی در این اداره ثبت شده است. 
از جمله اقدام های مثبت اخیر ایران در زمینه ثبت علامت تجاری این است که با الحاق دولت ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن و آوین نامه مشترک آن ها در تاریخ 28/ 5/ 1382، اضافه بر ثبت داخلی علائم تجاری ، ثبت بین المللی آن نیز برای کشورهای عضو میسر گردیده است. لذا اتباع هر کشور متعاهد قادرند در کشور ایران حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در کشور مبدا به ثبت رسیده اند ، تضمین کنند و این کار را پیش از ورود به ایران با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت معنوی کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی از طریق اداره مربوط در کشور مبدا انجام دهند. از تاریخ ثبت ، حمایت از علامت یادشده در ایران به همان گونه ای خواهد بود که در صورت ثبت آن علامت به طور مستقیم در کشور ایران وجود می داشت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی در مورد انواع ثبت برند با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، ثبت لوگو ، ثبت طرح صنعتی ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).