ثبت شرکت در شهر قدس چگونه است؟

قدس ، یکی از شهرهای قدیمی استان تهران در ایران است. در صورتی که مایل به راه اندازی کسب و کاری تازه در این منطقه می باشید، مطمئناَ ثبت نمودن شرکت برترین شیوه برای آغاز انواع فعالیت اقتصادی است . 
در مورد ثبت شرکت در شهر قدس موضوع های متعددی قابل بحث و بررسی است از جمله این موضوع ها شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری ، انواع شرکت های قابل ثبت ، موضوع فعالیت شرکت، عده شرکاء، سرمایه اولیه ثبت کردن شرکت، ضوابط قانونی برگزیدن نام شرکت، مدارک لازم برای ثبت نمودن شرکت، هزینه ثبت و مدت زمان لازم برای ثبت و همینظور ثبت علامت تجاری می باشد.

 

شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری

1- قصد و رضای طرفین: هدف از قصد و رضای طرفین این است که به این دلیل که تشکیل شرکت تجاری اختیاری است بدین جهت شرکاء هم باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. بنابراین مشخص است که در صورتی که یکی از شرکاء مجبور به پذیرفتن قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است. 
2- اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید جهت معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. لذا صغیر و مجنون قادر نیستند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند. 
3- مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت جهت امری و فعالیتی خلاف قانون همانند حمل مواد مخدر و ... تشکیل شده باشد.

 

اقسام شرکت ها

1- شرکت سهامی ( عام – خاص ) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت نسبی 5- شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی 6- شرکت تعاونی 
شرکت های مذکور را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث به چهار گروه زیر تقسیم بندی می گردد. 
شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه اشخاص بوده و مازاد بر آن ، شرکاء هیچ مسئولیت دیگری ندارند. ( شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود )
شرکت هایی که شرکاء در برابر طلبکاران و اشخاص خارج، ضمانت دارند همانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی 
شرکت هایی که در نتیجه اختلاط دو گونه سهامدار به وجود می آیند. 
مختلط سهامی ( سهامدار عام و شریک ضامن ) مختلط غیرسهامی ( با مسئولیت محدود و شریک ضامن )
شرکت های تعاونی اعم از شرکت های تعاونی تولیدی و مصرف

 
ثبت شرکت سهامی در شهر قدس:
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر می دارد : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : 
نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که همه ی سرمایه آن ها در هنگام تاسیس منحصراَ به دست موسسین تامین گردیده است."
مشخصات شرکت سهامی عبارت است از:
1- سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده است. 
2- مسئولیت دارندگان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست. 
3- مسئولیت دارندگان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست. 
4- عده شرکاء کمتر از 3 نفر نیست. 
5- سرمایه شرکت در بدو تاسیس نباید از مبلغ مشخصی که در قانون پیش بینی شده کمتر باشد. به سبب قانون ، در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس پنج میلیون ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال.


شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و سرمایه شرکاء به سهام یا قطعه های سهام تقسیم نگردیده، و هر یک از شرکاء فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند و مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. 
در ایران، موفقیت این گونه شرکت چشمگیر است. دلیل موفقیت آن هم این است که :
اولاَ: تشکیل شرکت ، متضمن تشریفات خیلی ساده ای است ؛ از جمله اینکه تشکیل آن احتیاج به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد. 
ثانیاَ : مسئولیت شخصی شرکاء را به دنبال ندارد. البته بانک ها ، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین دلیل ، در بیشتر کشورها ، زمان دادن تسهیلات به شرکت های با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آراء ، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیشتر از مبلغ آورده او در شرکت است. 


شرکت تضامنی :
شرکتی است که در تحت اسم معینی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت همه ی قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت همه ی قروض شرکت می باشند. هر قراردادی که برخلاف فوق میان شرکاء بسته شود در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد. 


شرکت نسبی :
شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مهینی میان دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که سرمایه گذاری نموده اند.

 

ضوابط قانونی انتخاب نام شرکت

1-در برگزیدن نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود. 
2- اسم شرکت نباید در گذشته به دست شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.
3- کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نباشد و فارسی باشد. زمانی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
4- برای مشخص شدن اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- نام شرکت لاتین نباشد.
6- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند پذیرفته نمی شوند. 
7- استفاده از اسامی مشهوره که سبب فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد. 
8- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند قبول نمی شوند.
9- افزودن کلمات توصیفی پذیرفته نمی شود.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- برابر اصل مدارک شناسایی شرکا و مدیران 
2- دو نسخه تقاضانامه برای ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود 
3- دو نسخه شرکتنامه 
4- دو نسخه اساسنامه 
5- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 
6- در صورت احتیاج مجوز از مراجع ذیصلاح ( همان گونه که توضیح داده شد، جهت ثبت بعضی موضوعات فعالیت نیاز به دریافت مجوز می باشد )
7- گواهی عدم سوء پیشینه

 

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص 

1- برابر اصل مدارک شناسایی سهامداران و مدیران 
2- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص 
3- دو نسخه اساسنامه شرکت 
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( در شرکت های سهامی خاص حداقل 35 % از سرمایه شرکت باید در حسابی به نام شرکت نزد بانک واریز گردد ) .
5- مجوز فعالیت در صورت احتیاج
6- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 
7- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره 
8- گواهی عدم سوء پیشینه

 

مدارک ثبت شرکت تعاونی 

1- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و ابتدایی ترین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان 
2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی 
3- درخواست کتبی ثبت 
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون 
5- رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه 
6- مدارک دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

 

مدارک ثبت شرکت سهامی عام 

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء همه ی موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مورد هایی که ثبت موضوع احتیاج به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز ابتدایی از سازمان بورس و اوراق بهادار
8- کامل کردن فرم مشخص نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همنطور فیش واریزی مربوطه


مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

 

مدارک ثبت شرکت تضامنی 

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری چنانچه که ثبت کردن شرکت به دست وکیل صورت پذیرد.

هزینه و مدت زمان ثبت شرکت

یکی از مهم ترین بررسی هایی که متقاضیان ثبت انجام می دهند، تخمین هزینه ثبت نمودن شرکت است. ثبت کردن شرکت، به عنوان یک پروسه قانونی دارای بعضی هزینه ها می باشد. هزینه ثبت شرکت، هزینه های متعددی در بردارد. هرینه هایی همانند : هزینه مشخص کردن و استعلام نام شرکت ( چهار هزار تومان ) ، هزینه تنظیم اساسنامه شرکت + اوراق ثبتی ، درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و رونوشت برابر اصل مدارک ، هزینه حق الثبت (دقت به سرمایه های مختلف متغیر می باشد.)، هزینه حق الدرج یا درج در روزنامه محلی ، هزینه پاکت ، پوشه ( حدوداَ سی هزار تومان ) و هزینه انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی ( به صورت میانگین و بر اساس تعداد کلمات و حروف اطلاعات ثبتی شرکت از صد و چهل هزار تومان به بالا است ) و هزینه پستی شرکت است که این هزینه پستی در مراکز گوناگون بسته به مقدار وزن و تعداد اوراق ( برگه ها ) متغیر می باشد. 
دقت داشته باشید که نوع شرکت در هزینه آن موثر است. به عنوان نمونه به علت پیچیدگی های ثبتی و اداری، هزینه ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با یکدیگر تفاوت دارد. همینطور، تعداد نفرات شرکت، مکان و موضوع ثبت نیز در تفاوت قیمت ها تاثیر گذار است. چنانچه که موضوع فعالیت شرکت دارای موارد گوناگونی بوده و طولانی باشد، هزینه ثبت افزایش می یابد. دریافت مجوز برای موضوعات مجوزی نیز طبیعتاَ هزینه های خود را به همراه خواهد داشت. 
زمان ثبت معمولا  30 الی 45 روز می باشد.

ثبت علامت تجاری پس از ثبت شرکت

از جمله اقدامات اختیاری بعد از ثبت نمودن شرکت، ثبت علامت تجاری است . مطابق ماده 1 قانون علائم و اختاعات مصوب اول تیر1310 " علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. لذا علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند. 
با دقت به این که شرکت ها جهت حمایت از علامت تجاری خود احتیاج به ثبت آن دارند ، در ادامه به مقررات ثبت علامت تجاری می پردازیم. 
علامت باید مشخص جنس و به گونه ای باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست برای نمونه برای شال علامت کلمه " شال" مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " شال" منحصربودن آن به یک نوه کلاه معلوم نمی شود اما برای چایی استعمال شکل یا کلمه " شال " مانعی ندارد و خریدار قادر است چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همنیوطور اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شود به این دلیل که معرف جنس نخواهد بود. 
علائمی که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
1- پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند. 
2- علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و ارگان های دولت ایران 
3- کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن 
4- علامت هایی که  موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و ... 
5- علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند. 
قانون ، داشتن علامت تجاری را اختیاری قرار داده ، مگر در مورد هایی که دولت آن را الزامی کند. 
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علامت هایی که ثبت آن اجباری است به قرار ذیل است :
1- داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی و بیطاری 
2- مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند. 
3- نوشیدنی ها و آب های گاز دار 
4- لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود. 
به سبب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت داروهای اختصاصی اجباری است. 
در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران و دیگر کشورها آزاد است و قادرند از آن بهره مند شوند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی در مورد ثبت شرکت در شهرقدس با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، ثبت لوگو ، ثبت طرح صنعتی ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).