سوء سابقه یا پیشینه چیست و گواهی عدم سوء پیشینه به چه صورت است؟

 

 

سوء سابقه یا پیشینه چیست و گواهی عدم سوء پیشینه به چه صورت است؟

 

 

جهت فهم و دانستن درباره ی سوء پیشینه در آغاز باید آگاهی پیدا کنیم پیشینه چیست؟

 

پیشینه در لغت به معنی سابقه هر چیزی را میگویند. برای نمونه سابقه مربوط به پیدا شدن صنعت های گوناگون اعم از نفت و … و یا کشت چغندر قند و از این مقوله است. به این معنا که برای نمونه هر کدام از این کشت ها یک پیشینه ای در خصوص به وجود آمدن دارند.

 

در اصطلاح حقوقی، اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است را میگویند.

 

 

سابقه کیفری یا سوء پیشینه در قانون مجازات اسلامی

 

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشخاصی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آن ها به شرح ذیل باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا آخر این موارد قادر نیستند گواهی عدم سوء پیشینه اخذ کنند.

 

گواهی عدم سوء پیشینه را میتوان از مرکز های پلیس + ۱۰ درخواست کرد که به صورت حدودی ظرف مدت زمانی یک هفته برای شما پست خواهد شد.

 

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، بعد از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

 

1-هفت سال در محکومیت به انواع مجازات سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

 

2-سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو چنانچه که دیه جنایت وارد شده بیشتر از نصف دیه مجنیٌ‌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

 

3-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو اگر دیه جنایت وارد شده نیمی از دیه مجنیٌ‌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

 

در غیر از مورد هایی که ذکر شد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی جهت تعیین یا بازنگری در مجازات.

 

به این معنا که در صورتی که مجازات حبس یک سال برای شخصی منظور شود، به علت این که جزو موارد فوق نمی باشد، در سابقه کیفری شخص منظور میشود. اما در صورتی که همین شخص به پلیس + ۱۰ مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کند، مشاهده خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه ایشان چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.

 

در موضوع جرائمی که قابل گذشت هستند چنانچه که بعد از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

 

در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت بعد از گذشت مدت های فوق از هنگام عفو یا پایان یافتن مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.

 

محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همینطور در هنگام اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

 

با توجه به این که صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392محکومٌ علیه را درمدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، لذا در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گردد و احتیاجی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌ پیشینه کیفری صادر گردد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت انواع مسائل حقوقی با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب)