تفاوت شرکت نسبی و تضامنی

تفاوت شرکت نسبی و تضامنی 

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی را ماده 115 قانون تجارت چنین تعریف کرده است :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شرکت تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
شرکت تضامنی جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود مسئولیت نامحدود و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشد.
شرکت تضامنی از حیث استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می گردد و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه فوت می کند و ورثه وی برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تشکیل می دهند.کت تضامنی
 شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری می باشد که همانند انواع این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت، تجاری محسوب می شود. در مورد این شرکت، شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و حائز اهمیت می باشد که در توضیحات متوجه اهمیت این امر خواهید شد: 

 طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در صورت عدم کفایت و بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشد و در صورتی که بین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون ارزشی نخواهد داشت.

در صورت وجود بدهی در شرکت، طلب کار می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء مطالبه نماید و البته مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمی باشد البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید با توجه این شرایط این نوع از شرکت از نظر مشتریان درای اعتبار زیادی می باشد و از سویی در ابتدای تاسیس شرکت انتخاب شرکاء نیاز به اعتماد و دقت فراوان دارد

 

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی با اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده و بسیار شبیه شرکت تضامنی است.
شرکت نسبی همانگونه  که اشاره شد شباهت زیادی به شرکت تضامنی دارد و تفاوت این دو شرکت در ضمانت شرکاء در برابر دیون شرکت و نحوه پرداخت آن است.
به این صورت که در شرکت نسبی هرکدام از شرکا نسبت به سرمایه ای که گذاشته اند مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند، اما در شرکت تضامنی تمام شرکا مسئول تامین کلیه دیون شرکت هستند
به موجب ماده 184 در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی قید شود و لااقل نام یک نفر از شرکاءباید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک که ذکر شده عبارتی از قبیل و شرکا و برادران ضروری است .
نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

به موجب ماده ی 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت "شرکت نسبی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود 
 

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی


1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7-اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
به این نکته مهم توجه داشته باشید که بنا بر قانون :ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی  تاسیس شرکت زمانی صورت می گیرد که طبق ماده 197 قانون تجارت به اگهی در یکی از رزونامه های کثیر الا نتشار شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود


 

  • تفاوت شرکت تضامنی و نسبی

تمامی نکاتی که در خصوص شرکت تضامنی وجود دارد تقریباَ در شرکت نسبی نیز رعایت می شود، اما یک تفاوت مهم در نوع مسئولیت وجود دارد و آن هم این که در شرکت تضامنی به اموال شخصی شرکا، به هر میزانی که دلمان بخواهد می توانیم مراجعه کنیم اما در شرکت نسبی امکان مراجعه به اموال شخصی شریک فقط به نسبت سرمایه وجود دارد. مثلاَ شرکتی با 4 شریک ، 400 هزار تومان سرمایه دارد و سرمایه هر شریک معادل 100 هزار تومان است و پس از انحلال شرکت ، ششصد میلیون علاوه بر دارایی شرکت بدهی به وجود می آید. در این حالت :
1. اگر شرکت تضامنی باشد : طلبکار می تواند بابت ششصد میلیون تومان به هر شریکی که بخواهد مراجعه کند.
2. اگر شرکت نسبی باشد : چون هر شریک مالک یک چهارم سرمایه است ، نسبت به یک چهارم بدهی نیز مسئولیت دارد یعنی صد و پنجاه میلیون تومان .

  • مدیران شرکت و اختیارات آن ها

در شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود ، شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج شرکت به سمت مدیریت معین نمایند.
در شرکت تضامنی مانند شرکت بامسئولیت محدود و نسبی ایجاد شرکت منوط به انتخاب مدیر نیست و می توان مدیر را بعد از تشکیل شرکت انتخاب نمود. شرکا می توانند انتخاب مدیر از طریق اکثریت اعضا پیش بینی نمایند اما اگر پیش بینی صورت نگیرد، انتخاب با اتفاق آرا امکان پذیر است. اگر در اساسنامه یا شرکتنامه اکثریتی برای عزل مدیر معین نشده باشد، عزل مدیر با اتفاق آرا امکان پذیر است و خود مدیر، حق شرکت در رای گیری در خصوص عزل را ندارند. شرکا در رای گیری اصولاَ دارای یک رای هستند مگر آن که در اساسنامه یا شرکتنامه رای گیری به نسبت سرمایه پیش بینی شده باشد.
رابطه مدیر شرکت تضامنی با شرکت مثل رابطه وکیل با موکل است. مدیران در شرکت تضامنی فاقد اختیارات عام هستند، زیرا خطر سرمایه گذاری در این شرکت زیاد می باشد و تمام اموال شخصی شرکا در مقابل اشخاص ثالث در حالت خطر قرار دارد. مثلاَ اگر مدیر شرکت تضامنی حق انجام معامله به ارزش صد میلیون داشته باشد ولی معامله را به ارزش دویست میلیون منعقد کند حکم معامله غیرنافذ می باشد، زیرا مدیر از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. اگر محدودیت اختیارات قبلاَ آگهی نشده باشد، باز هم شرکت متعهد نیست و ثالث باید به مدیر متخلف مراجعه کند.
در صورتی که مدیران متعدد باشند برای نحوه انجام فعالیت ، ابتدا باید به اساسنامه یا شرکتنامه مراجعه کنیم و در صورت سکوت ، هیچ کدام حق  انجام معامله مستقل ندارند.

در قانون تجارت برای مدیر شرکت تضامنی و نسبی ، مسئولیت مدنی و جزایی پیش بینی نشدهه است. به عقیده دکتر اسکینی، در شرکتی که مدیر انتخاب نشده است ، معامله شریک برای شرکت فضولی است مگر آن که معامله به اتفاق آرای شرکا منعقد شود.

 

تفاوت های شرکت تضامنی و شرکت نسبی در چیست ؟

علی رغم تمامی شباهت های گفته شده دو شرکت تضامنی و نسبی دارای یک تفاوت عمده و اساسی هستند که این تفاوت در نام آن ها نیز مشهود است. این تفاوت زمانی است که سرمایه شرکت کفاف پرداخت بدهی و دیون شرکت را ندهد در این صورت شرکاء در شرکت تضامنی هر یک در قبال پرداخت تمامی بدهی طلبکاران از شرکت مسئول هستند و طلبکاران می­توانند از هر کدام از شرکاء خواهان تمامی مطالبات خود باشند. این درصورتی است که در شرکت های نسبی هر کدام از شرکاء به نسبت سرمایه خود مسئول پرداخت بدهی شرکت می­باشند. به عنوان مثال بدهی ششصد میلیونی در یک شرکت تضامنی با 3 شریک این امکان را برای طلبکار فراهم می­آورد که طلب خود را از هر کدام از 3 شریک که بخواهد درخواست نماید و هر 3 شریک دارای مسئولیت یکسان در قبال پرداخت کل بدهی ششصد میلیونی هستند. اما در یک شرکت نسبی دارای بدهی ششصد میلیونی با 3 شریک که قدرالسهم شریک اول 50 درصد و هرکدام از دو شریک دیگر 25 درصد از سرمایه کل شرکت است شریک اول با 50 درصد از سهم شرکت مسئول پرداخت سیصد میلیون از بدهی و دو شریک دیگر با سهم 25 درصد از سرمایه هرکدام مسئول پرداخت یکصد­و پنجاه میلیون از بدهی هستند.


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک  زیر مراجعه نمایید:

ثبت شرکت تضامنی بطور کامل
 

 

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان ميتوانيد با

موسسه حقوقي ثبت سفير تماس بگيريد
 


 


نظرات