دستورالعمل های ثبت شرکت چیست؟

 

 دستورالعمل های ثبت شرکت

 

 

از نظر قانون ، ایجاد هر نوع فعالیت اقتصادی، حقوقی و مالی مستلزم ثبت شرکت است . این کار بهترین شیوه جهت انجام فعالیت های سودآور ،عظیم، گسترده و سازماندهی شده با هدف پیشرفت و وصول به مدارج بالاتر و اهداف بزرگ تر است . از سوی دیگر، رسیدن اطمینان سهامداران ( شرکاء ) و هیات موسس نسبت به روال قانونی تشکیل شرکت در اثر ثبت حاصل می شود و عملکرد مدیران شرکت نیز در گرو تثبیت شرکت است. 

 


مرجع ثبت شرکت ها در تهران ، " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران " اداره ثبت اسناد و املاک " مرکز فعالیت شرکت است که دفتری مختص جهت ثبت کردن شرکت ها اختصاص داده است. چنانچه که در مکان مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود.

 

 

در ذیل به اهم الزامات مربوط به ثبت شرکت ها اشاره می گردد.

 


1-وجود شرکاء:


جهت تشکیل شرکت حداقل وجود دو شریک الزامی است. از آن جا که یک فرد قادر نیست به تنهایی شرکت تشکیل دهد لذا تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون گذار هیچ حداکثری برای تعداد شرکا مشخص نکرده است. 

 


سوال: آیا اشخاص محجور قادرند در شرکت های تجاری ، شریک باشند؟

 


محجورین قادرند با اذن قیم یا ولی در شرکت های تجاری شریک شوند ؛ ولی یا قیم نیز قادرند به نمایندگی از ایشان ، آن ها را در شرکت های تجاری شریک کنند. 

 


2-موضوع شرکت:

 
پیش از تاسیس و ثبت هر شرکت موسسین و سهامداران، باید در خصوص تعیین مورد های مهمی مثل موضوع شرکت تصمیم گیری نمایند. به این دلیل که تعیین این موارد اساس کار شرکت بوده و اصولاَ بدون تصمیم گیری و تعیین این مورد ها امکان تاسیس و ثبت هیچ شرکتی وجود ندارد.

 

موضوع شرکت باید مشروع باشد. باید معلوم و مشخص بوده ، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد. البته به دست آوردن مجوز لازم پیش از به ثبت رسانیدن شرکت ، جهت انجام بعضی از موضوع های فعالیت الزامی است. 

 


3- تعیین نوع شرکت:

 
طبق ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است :
شرکت سهامی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت تضامنی ؛ شرکت مختلط غیرسهامی ؛ شرکت نسبی ،شرکت مختلط سهامی و شرکت تعاونی تولید و مصرف . 
قانونگذار ، با ارائه انواع گوناگون شرکت ، این امکان را برای علاقمندان به تشکیل شرکت فراهم نموده است که انواع شرکت های تجاری را متناسب با خواست و احتیاج خود انتخاب نمایند. 
شایان ذکر است ، به سبب ماده 195 قانون تجارت، ثبت همه ی شرکت های مذکور الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

 


4-تعیین نام شرکت:


هر شخص حقوقی باید دارای نام باشد تا قادر باشند آن را تشخیص دهند . در تعیین اسم شرکت باید بسیار دقت شود تا مورد تایید کارشناس واقع شود. اسم شرکت بهتر است با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد.


نام شرکت برای ثبت باید معنی و ریشه داشته باشد. 


نام شرکت باید ویژه باشد و از 3 سیلاب به وجود بیاید.


در نام شرکت باید دقت شود که مانند نام شرکت های ثبت شده نباشد. 
اسامی که برگزیده می شوند نباید برتضاد نظم عمومی و اخلاق حسنه و اصول مذهبی و  اعتقادی باشند. 

 


5-میزان سرمایه:


رکن اصلی شرکت سرمایه آن است به این دلیل که هیچ شرکتی بدون سرمایه قادر نیست به وجود بیاید به این دلیل که مهم ترین ابزار جلب منفعت سرمایه شرکت است. لذا اعتبار و اهمیت هر شرکت بستگی به وجود و مقدار سرمایه آن دارد و در افزایش آن محدودیتی در کار نیست. به این دلیل که تا هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمایه گذاری کنند منع قانونی ندارد اما حداقل سرمایه شرکت سهامی عام از 5 میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید پائین تر باشد. 

 


6- اقامتگاه و تابعیت:

 


اقامتگاه:


شرکت دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکا است. قانون تجارت در این رابطه در ماده 590 ق. ت آورده است : " اقامتگاه شخص حقوقی مکانی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست " منظور از اداره ، مکانی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می کنند. 
در بخش آخر ماده 1002 قانون مدنی بیان می دارد : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. 

 


در این رابطه نکته حائز اهمیت آن که:

 


متقاضیان محترم ، می بایست از همان آغاز مرکز شرکت را مشخص نمایند و کد پستی درست را درج کنند. در صورتی که در ابتدا کد پستی را وارد کنید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، جهت تغییر آن می بایست تشریفات زیادی انجام شود. 

 


تابعیت:


تابعیت رابطه معنوی و  سیاسی است که شخصی را به حکومت یا دولتی مرتبط می نماید.

 


به سبب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می شود. مطابق این ماده جهت این که شرکتی ایرانی محسوب شود دو ملاک لازم است :

 

1- در ایران تشکیل گردد

2-مرکز اصلی آن ایران باشد. 

 


7-مدیرعامل:

 


در خصوص مدیرعامل توجه به نکته های ذیل حائز اهمیت است:

 


1- فردی است که به دست هیئت مدیره برای اداره امور جاری شرکت ، تحت نظر هیات مدیره تعیین می شود.


2- مدیرعامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضای هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند. 


3- مدیرعامل احتمال دارد یک نفر یا بیشتر از یک نفر باشد. در صورتی که مدیرعامل بیشتر از یک نفر باشد، به آن ها هیئت عامل گفته می شود. 


4- حدود اختیارات مدیر عامل، مدت تصدی او و حق الزحمه او به دست هیئت مدیره مشخص می شود. 


5- هیچکس قادر نیست در یک زمان مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد. 


6- رابطه کاری مدیرعامل با شرکت ، نوعی قرارداد مدنی است و تابع قانون کار نیست. 


7- مدیرعامل به دست هیئت مدیره نصب می شود و به دست هیئت مدیره هم در هر زمان که بخواهند، عزل می شود. 


8- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و بعد از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. 

 


8- بازرسان:


افرادی که به دست مجمع عمومی جهت نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معامله های شرکت برگزیده می شوند و دارای خصوصیت های ذیل هستند:

 


1- بازرسان قادرند هم از میان سهام داران برگزیده شوند و هم از خارج از شرکت ؛ برخلاف اعضای هیئت مدیره که باید حتماَ از بین سهام داران برگزیده شوند.


2- بازرسان قادرند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.


3- تعداد بازرسان احتمال دارد یک یا چند نفر باشند؛ برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.


4- افراد زیر قادر نیستند به عنوان بازرس منصوب شوند:


4- 1-محجورین و افرادی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. 


4-  2- افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا یکی از جرائم سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت.


4- 3- اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت 
4- 4-اقربای سببی و نسبی مدیران یا مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم 
4- 5-هر فرد که خود یا همسرش از افراد مذکور در بند 3 فوق الذکر موظفاَ حقوق اخذ کند.

 


9- اخذ گواهی سوء پیشینه:


یکی از مدرک های ضروری جهت ثبت شرکت ، دریافت گواهی سوء پیشینه است. ضروری است همه ی اعضای هیئت مدیره شرکت و بازرسان و مدیران شرکت اقدام به دریافت گواهی سوء پیشینه نمایند. البته سهامداران احتیاجی به دریافت گواهی سوء پیشینه ندارند.

 

تعدادی نکته:

 

1-جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه می بایست به دفاتر پلیس + 10 مراجعه نمایید. 


2-تاریخ اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه یک ماه است. 

 


10-تشریفات ثبت شرکت:

 


متقاضی با کامل کردن فرم اظهارنامه یا تقاضانامه و شرکت نامه ( بسته به نوع شرکت یا موسسه )، درخواست ثبت شرکت یا موسسه خود را به مرجع مربوطه می نماید ؛ اداره مزبور بعد از سنجیدن اجمالی نسبت به مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و  قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک ، نسبت به ثبت آن در دفتر شرکت ها اقدام نموده و در گام پایانی ، مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.

 


نکته:


جهت اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی ابتدایی می بایست اطلاعات خواسته شده را از راه سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir کامل کنید.


- متقاضی مکلف است برای پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از راه درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir ، اقدام نماید.

 


ضمانت اجرای تخلف از ثبت شرکت:

 


1- ضمانت اجرای این تخلف ، بطلان شرکت است ؛ ولی این بطلان در مقابل افراد ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت ، قابلیت استناد ندارد ؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت قادر نیستید در برابر دیگران به این بطلان استناد کنند ؛ گرچه افراد خارج از شرکت قادرند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت ، به این بطلان استند کنند.


2- دادستان قادر است تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. 
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت انواع ثبت شرکت با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).