جرم و مجازات کتک زدن چیست؟

 

 

جرم و مجازات کتک زدن چیست؟

 

 

«ضرب» به صدمه هایی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مثل کوفتگی، سیاه شدن،سرخی، کبودی و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدمه هایی گفته می‌شود که به از‌ هم‌ گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح بیشتر با خونریزی همراه است، مثل خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، جهت ضرب و جرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به سنجیدن آن می‌پردازیم.

 

 

ضربات منتهی به جراحت

 

 

کتک زدن و ضرب وجرح جرایمی خیلی شایع هستند و تعداد بالایی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، ولی باید توجه داشت که «شتم» به معانی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مانند توهین یا قذف قرار می‌گیرد. لذا، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

 

 

همان گونه که بیان شد «جرح» به صدمه هایی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است.

 

این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد. «جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب پائین تر از قتل، مثل قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو در صورتی که به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، سبب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت. لذا ، جرم جرح سبب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

 

 

شرایط قصاص

 

 

جهت این که جرح سبب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. البته چنانچه حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. اضافه بر این، جهت محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 

 

شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

 

1-مکان عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛

 

2-قصاص با میزان جنایت برابر باشد؛

 

3-خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛

 

4-قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛

 

5-قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد؛

 

6- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

 

 

چنانچه که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. لذا ، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن تقریبا غیر ممکن است یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

 

 

ضربات بدون جراحت

 

 

«ضرب» یا کتک زدن در حقیقت صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که سبب تغییر رنگ پوست می شود، در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

 

 

 

1-سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛

 

2-کبودشدن پوست صورت، سه‌هزارم؛

 

3-سرخ شدن پوست صورت، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل

 

4-تغییر رنگ پوست دیگر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

 

 

در این حکم، بین این که عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، تفاوتی نیست. همینطور بین تغییر رنگ همه یا بخشی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که سبب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد و در صورتی که اضافه بر تورم، سبب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، میزان مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

 

 

مجازات تعزیری ضرب وجرح

 

 

هر فرد عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که سبب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مورد هایی که قصاص امکان نداشته باشد، در صورتی که اقدام وی سبب اخلال در نظم، امنیت جامعه و صیانت یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. لذا ، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح اضافه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، هنگامی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

 

 

در مورد هایی دیگر نیز احتمال دارد اضافه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این مورد ها هنگامی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، ولی آلت جرح اسلحه یا چاقو و مانند آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. اضافه بر این، هرزمان عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، چنانچه که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).