جرم و مجازات چاقوکشی و تهدید با چاقو چیست؟

 

 

   جرم و مجازات چاقوکشی و تهدید با چاقو چیست؟

 

 

طبق ماده 617 تعزیرات در صورت احراز و ارتکاب ارکان جرم انتسابی، قانون گذار مجازات درجه 6 را برای اشخاصی که با چاقو یا هر ابزار دیگری قدرت نمایی و دیگران را تهدید می کنند، در نظر گرفته که شامل حبس از دو سال تا شش ماه و 74 ضربه شلاق تعزیری است.

 

حمل چاقو به عنوان یک ابزار دفاعی یک فرهنگ و فکر اشتباه است و در صورتی که اشخاص تسلط بر روح و روان خود را داشته و از خشم دوری کنند، بهترین راهکار است به جای این که بخواهند با فرد دیگر درگیری پیدا کنند.

 

 

یکی از نقش هایی که مجازات اعمال می کند مانع شدن از وقوع جرم به لحاظ پیش آگاهی برای افرادی است که احتمالا می خواهند مرتکب جرم شوند.

 

 

    جرائمی که می تواند مقدمه ی ارتکاب قتل باشد

 

تصور اشتباهی که بعضی افراد در بحث حمل چاقو دارند، به ویژه اشخاصی که چاقو را یک ابزار دفاعی تلقی و از آن استفاده می کنند، سبب شده در مورد هایی این حمل، منجر به قتل هم بشود، حتی در صورتی که خود قاتل ارتکاب قتل را مد نظر نداشته باشد. به این دلیل در یک لحظه غلبه خشم و هیجانات که برای شخص به وجود می آید، سبب می شود کنترل آن شی را از دست داده و سبب ایجاد جراحت شدید و قتل شود.

به هرگونه حمل چاقو به نوعی بحث ارتکاب جرح عمدی و در مورد هایی قتل عمدی را به صورت بالقوه در خود نهفته دارد.

 

 

یکی از جرم هایی که در تعزیرات مورد توجه قانون گذار است، قدرت نمایی و تهدید با چاقو است و در صورتی که منجر به جرح عمدی شود، جرم ایجاد جرح عمدی مطرح است و آلات مشابه مثل قمه و شمشیر که به مراتب می تواند آثاری بیشتر از چاقو داشته باشد، مورد توجه قانونگذار بوده است.

 

 

طبق ماده 617 تعزیرات در صورت احراز و ارتکاب ارکان جرم انتسابی، قانون گذار مجازات درجه 6 را برای اشخاصی که با چاقو یا هر ابزار دیگری قدرت نمایی و دیگران را تهدید می کنند، در نظر گرفته که شامل حبس از دو سال تا شش ماه و 74 ضربه شلاق تعزیری است.

 

در صورتی که این قدرت نمایی و تهدید با چاقو باعث به ایراد جرح و چنانچه که باعث به نقص عضو دائمی شود، مرتکب، به دو تا پنج سال زندان و پرداخت دیات جراحات وارده به مجروح محکوم می شود.

 

 

 در صورتی که جرح منجر به نقص عضو نشود، اضافه بر دیه آن جراحت، باعث ، به سه ماه تا یک سال زندان محکوم می شود تصریح کرد: در صورت به وجود آمدن مزاحمت و آزار و کودکان و  اذیت بانوان ، قدرت نمایی، تظاهر و ایجاد مزاحمت با چاقو برای افراد و ... از مورد هایی است که قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت را با وجود شرایطی دارد.

 

همچنین لازم به ذکر است که رویه قضایی در این موارد غالبا قرار بازداشت موقت را صادر می کند و برخورد محکم و سخت صورت می گیرد.

 

 

مانع شدن از اقامت در شهر و اجبار به اقامت در محل معین می تواند یکی از مجازات هایی باشد که بسته به روحیات و  سابقه های مجرم، حسب مورد می تواند مورد بهره دادگاه قرار بگیرد.

 

 

این مورد ها با عنوان اخلال در نظم عمومی یاد می شوند و می توان به حرکات نمایشی خودرو و موتورسیکلت و ... اشاره کرد که قانونگذار برای این جرم ها مجازات درجه شش ماده 618 به معنای حبس از سه ماه تا یک سال را پیش بینی کرده است.

 

 

در مورد اشخاصی که اقدام به کبوترپرانی در محله ها کرده و موجب سلب آسایش همسایه ها می شوند نیز ماده 618 می تواند موضوع را پوشش بدهد.

در صورت دعوا در معابر تعرض به اشخاص، نزاع لفظی و  راه بندان در قالب ماده 618 قابلیت مجازات را دارد و باید در اعمال مقررات قانونی ارکان سه گانه جرم از جمله رکن قانونی، مادی و روانی را احراز کنیم تا قادر باشیم شخص  را مجازات کنیم.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).