مزایای ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالا ایجاد جذابیت می کند و به ارزش تجاری و قابلیت فروش یک محصول می افزاید.

مزایای ثبت طرح صنعتی

طرح پا مدل به اشکال خاصی از محصولات تولید شده صنعتی  که به صورت جذاب و زیبا به جامعه عرضه می شود اشاره دارد

طرح صنعتی باعث ایجاد تمایز بین محصولات از یکدیگر میشود

طرح ارائه شده  سبب ایجاد کشش و نیز ترغیب مشتریان ان خواهد شد و بر ویژگی

های بازاریابی ان خواهد افزود

طرح باعث میشود که کار انتخاب محصول و تصمیم گیری در خرید کالا را برای مصرف کنندگان اسانتر کند

از گمراهی و دچار اشتباه شدن مصرف کنندگان تا حدودی جلوگیری خواهد کرد

باعث میشود که تولید کنندگان برای ارائه  و عرضه محصولات صنعتی با یک دیگر رقابت سالم تری  داشته باشند

باعث میشود مصرف کنندگان کالا و محصولات مورد  حمایت قانونی  قرار گیرند و از زیان از طریق خرید محصولات تقلبی در این مورد در اسودگی باشند

طرح صنعتی باعث توسعه اقتصادی در سطح کشوری و نیز بین المللی می شود

منظور از ثبت طرح صنعتی چیست

در حیطه مالکیت فکری معمولا سه بخش  بسیار مهم شامل ثبت اختراع  ثبت طرح صنعتی  و ثبت علامت یا نشان تجاری وجود دارد

ثبت طرح صنعتی بیشتر در خصوص ظاهر محصول بوده  و معمولا فعالان حوزه صنعت و واحد های تولیدی  بیشتر با آن سرکار دارند

طرح صنعتی از انجا اهمیت دارد که در صورت جذابیت میتواند موجب فروش هر چه بیشتر  محصول مربوطه شود  چرا که بیشتر با طرح و رنگ  محصول ارتباط دارد و باعث ترغیب مشتری برای خرید آن میشود

به عنوان مثال طراحی جذاب یک خودرو میتواند در میزان فروش  آن تاثیر چشم گیری داشته باشد

حتی ممکن است فن اوری یا تکنولوژی یک طرح صنعتی تکراری باشد اما باز هم بتوان آن را به عنوان یک طرح صنعتی  به ثبت رساند  نمونه بارز این طرح صنعتی میتوان در طراحی جدید خودرو ها مشاهده کرد

خودرو  یکبار برای همیشه اختراع شده و ممکن است برخی تغییرات در قطعات یا اجرای آن همچنان اختراع  محسوب شود اما تغییر در شکل ظاهری ان را می توان به عنوان طرح صنعتی ثبت کرد

پس بین طرح صنعتی و ثبت اختراع تفاوت وجود دارد و نباید آن را یکی دانست با این حال ممکن است یک طرح به هر دو صورت یاد  شده به ثبت برسد

طرح صنعتی باعث توسعه اقتصادی در سطح کشوری و نیز بین المللی می شود