کارتهای بازرگانی رتبه بندی شدند

طرح رتبه بندي كارتهاي بازرگاني از امروز وارد مرحله اجرايي شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از اين پس دارندگان كارت‌هاي زرين 15 درصد، كارت‌هاي سيمين 10 درصد و برنزين پنج درصد از مازاد جوايز صادراتي بهره‌مند خواهد شد.

همچنين افزايش ميزان تسهيلات در نظر گرفته شده براي مشاركت در هيات‌ها و نمايشگاه‌هاي خارج از كشور براي دارندگان كارتهاي زرين 50 درصد و براي دارندگان كارتهاي سيمين 30 درصد است.

رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، سوابق تجار را ثبت مي‌كند

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران در اين مراسم گفت: طرح ملي رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني و همچنين صدور كارت‌هاي هوشمند بازرگاني موجب بهبود فضاي كسب و كار، افزايش ميزان شفافيت نظام اقتصادي و هم‌‌چنين تسهيل امور تجاري و بازرگاني كشور مي‌شود.

محمد نهاونديان افزود: با رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني و صدور كارت‌هاي هوشمند، سوابق تجار و بازرگانان كشور به دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و براين اساس، ديگر حق كسي ضايع نمي‌شود.

وي با بيان اين‌كه رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني مي‌تواند موجب رونق اقتصاد كشور شود، گفت: رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني منافع ملي و منافع دارندگان كارت‌ها را به هم وابسته مي‌كند و به نحو مطلوب‌تري توليد، تامين و صادرات و واردات در كشور را تسهيل مي‌كند.

به گزارش ايسنا، از مزاياي ديگر دارندگان كارتهاي بازرگاني رتبه بندي شده مي توان به اولويت دادن به دارندگان كارت‌هاي رتبه‌بندي شده در بهره‌مندي از مزايا و اعتبار تخصيصي و تخفيفات صندوق ضمانت صادرات، بهره‌مندي از تسهيلات مربوط به خط سبز گمركي، اولويت در تشكيل، توسعه و حمايت از شبكه‌هاي كسب و كار صادراتي و تخفيف 50 درصد كارت‌هاي زرين، 30 درصد كارت‌هاي سيمين و 15 درصد كارت‌هاي برنزين در واگذاري غرفه در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اشاره كرد.

همچنين تخفيف 15 درصدي براي كارت‌هاي بازرگاني زرين، 10درصدي براي كارت‌هاي سيمين و 15 درصدي كارت‌هاي برنزين در هزينه‌ي دوره‌هاي آموزشي، سمينار‌ها، همايش‌ها در نظر گرفته شده است.

بر اين اساس از اين پس اعضاي هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق‌ها از بين دارندگان كارت‌هاي رتبه‌بندي شده انتخاب مي‌شوند و اعتبارات بانكي با نرخ سود پايين براي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده در نظر گرفته مي‌شود.

از سوي ديگر تخفيف 30 درصد براي كارت‌هاي بازرگاني زرين، تخفيف 20 درصد براي كارت‌هاي سيمين و تخفيف 10 درصد براي كارت‌هاي برنزين از سوي سازمان امور مالياتي كشور اعمال خواهد شد.

طرح ملي رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني تجار، بازرگانان و وارد‌كنندگان و صادر‌كنندگان كشور از امروز و همزمان با اعطاي گواهينامه‌ها و كارت‌هاي رتبه‌بندي شده، به صورت رسمي اجرايي شد

منبع: اتاق بازرگانی