شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

 

شرکت سهامی خاص:

 • شرکتی بازرگانی است که همه ی سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
 •  تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
 • عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود.

شرایط پایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

 • حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام) که حداقل 2نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر سهامدار باشد. 
 • حداقل 2 نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند (هم فامیل نباشند) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و هیئت مدیره و اعضا باید حداقل دارنده یک سهم باشند و سوءپیشینه کیفری نباید داشته باشند. 
 • سرمایه شرکت باید حداقل صد هزار (100.000) تومان باشد که 35 % مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • مدارکی که توسط موسسین شرکت باید تهویه شود:

 

 • 1.فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران و بازرسین
 • 2.ارائه گواهی حداقل 35% سرمایه
 • 3.گواهی عدم سوء پیشینه اعضا
 • مدارکی که توسط موسسه ثبت سفیر تهیه می شود:
 • 1.دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت
 • 2.دوجلد اساسنامه شرکت سهامی خاص
 • 3.دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسینS
 • 4.دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 • 5.وکالتنامه

روند ثبت شرکت سهامی خاص:

 1. عقد قرارداد با موسسه ثبت سفیر
 2. تکمیل مدارک
 3. ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکتها
 4. تعیین نام شرکت
 5. واریز فیش 35% و ارائه گواهی مرتبط
 6. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
 7. پیگیری و واریز وجوه حق الثبت و حق الدرج توسط وکیل
 8. ثبت

مالیات شرکت سهامی خاص:

شرکت های سهامی خاص باید 10 % از همه ی درآمد خود را به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10 % نسبت به بقیه بر طبق بندهای قانون مالیات های مستقیم اعمال می شود که با ارائه اظهارنامه مالیاتی مناسب و حساب و کتاب های دقیق می تونید مالیات متفاوتی بپردازید.

زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

یک ماه پس از تکمیل مدارک و ارائه گواهی بانکی.