ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است بین دو یا چند شخص برای انجام فعالیت های تجاری, هر کدام از شرکاء بدون اینکه لوزم باشد سرمایه به سهم تقسیم شود تنها تا میزان سرمایه خود در مجموعه مسئولیت و تعهد دارند. در نام شرکت حتماً می بایست عنوان مسئولیت قید گردد.

شرایط پایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

حداقل 2 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام) .
هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی 1 درصد.
حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد.

مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

- مدارکی که توسط موسسین شرکت باید تهیه شود:
فتوکپی مدارک شناسایی اعضا
گواهی عدم سو پیشینه هیات مدیره
-مدارکی که توسسه ثبت سفیر تهیه می شود:
دو برگ اظهارنامه شرکت مسوولیت محدود
دوجلد اساسنامه شرکت مسوولیت محدود
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
وکالتنامه

روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

عقد قرارداد با گروه ثبتی سفیر
تکمیل مدارک
ثبت نام در سایت ثبت شرکتها
تعیین نام
امضای فرمها و مدارک
ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
پیگیری و واریز وجوه حق الثبت و حق الدرج توسط وکیل
ثبت

مالیات شرکت با مسئولیت محدود:

اشتباه بزرگی که بین اکثر متقاضیان ثبت شرکت وجود دارد، این است که چون اسم شرکت با مسئولیت محدود است ، پس مسئولیت کمتری نسبت به شرکت های دیگری مثل سهامی خاص دارد.
در ابتدا باید بدانید که بر روی شرکت با مسئولیت محدود شما 2 نوع مالیات دارید که باید به آن توجه کنید
مالیات بر عملکرد شرکت هر 12 ماه ، یکسال مالی نامیده می شود و هر سال مالی برای شرکت چند بعد مالی دارد.
هزینه‌های شرکت: (مانند قبوض، حقوق پرسنل، اجاره دفتر، هزینه های ایاب ذهاب، تنخواه شرکت، و کلیه هزینه هایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ، شرکت برای بقای خود نیاز دارد.
سود حاصل از خدمات یا فروش: سود با درامد متفاوت است. وقتیکه درامد حاصل از فروش یا خدمات را از کل هزینه های انجام شده در یک سال مالی کسر کنید، سود را محاسبه کرده اید. پرداخت مالیات از سود حاصل در یک سال مالی براورد می شود. در صورتیکه شما سود کرده باشید، بر اساس جدول تعرفه مالیاتی (بر اساس نوع فعالیت شرکت) درصدی از سود را به اداره مالیات معرفی و در پایان سال مالی در دفاتر مالی شرکت اظهار می کنید. در صورتیکه فقط شرکت ثبت کرده ید و هیچ گردش مالی نداشته اید، هیچ مالیاتی به شما تعلق نمی گیرد. اما اظهار عدم فعالیت و پلمپ دفاتر مالی شرکت ضروری بوده و اگر در این دو مورد اقدام نشود، احتمال جریمه وجود دارد.
در نتیجه: مالیات بر اساس عملکرد شرکت می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فروش یا خدمات شما محاسبه می شود، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فروشنده طبق درصد معین شده در هر سال (امسال 1394 %9 می باشد) موظف است از خریدار دریافت و به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

یک ماه پس از تکمیل مدارک و ارائه گواهی بانکی.

مشترکات و تفاوت های بین شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود:

1- تعداد شرکا:در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفراست در حالیکه برای ثبت شرکت سهامی خاص به سهامداران حداقل 3 نفرسهامدار نیاز می باشند .
2- حداقل سرمایه برای ثبت در هر دو گونه شرکت ها چه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
3- برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 35% دریکی از شعب بانکها به ودیعه گذاشته می شود و 65% درتعهد سهامداران می باشد.
4- برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه به مدیر عامل شرکت تحویل می شود ولی نیازی به ارائه گواهی بانکی برای ثبت شرکت نمی باشد.به عبارتی مدیر عامل فقط اقرار با دریافت کل سرمایه شرکت می کند.
5- از شرایط اصلی ثبت شرکت سهامی خاص باید به انتخاب اجباری بازرس اصلی و علی البدل اشاره کرد در حالیکه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدودانتخاب بازرس اختیاری است.
6- در شرکت سهامی خاص مدت مدیریت حداکثر دو سال می باشد که پس از آن قابل تمدید است ولی در شرکت با مسئولیت محدود این امکان وجود دارد که مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند یا اینکه در صورت تمایل بازه زمانی برای دوره مدیریت در اساسنامه شرکت تعریف کرد.
7- در شرکت سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی است ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
8- درشرکت سهامی خاص شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
9- درشرکت سهامی خاص مجامع عمومی به وسیله هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد ولی مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود. که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد.
10- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در اختیاری است.
11- در شرکت با مسئولیت محدود ،سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
12- در شرکت سهامی خاص مدیران بایستی سهامدار باشند یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند. در شرکت با مسئولیت محدود از بین شرکاء یا از خارج به صورت موظف یا غیر موظف انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
13- تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء ودر شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام، تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
14- در شرکت با مسئولیت محدود حق رای به نسبت سرمایه است ولی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام خواهد بود .
15- در شرکت با مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی توسط شرکاء صورت می گیرد، شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. در شرکت سهامی خاص تقویم آورده غیر نقدی با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.