سامانه صدور گواهی و استعلام بدهکاران مالیاتی

 این سامانه در راستای صدور گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.م.م. و اعلام فهرست بدهکاران عمده مالیاتی راه اندازی گردیده است. کلیه فعالان اقتصادی قبل از تخصیص هرگونه تسهیلات بانکی می بایست وضعیت مالیاتی خود را مشخص نمایند. همچنین فهرست بدهکاران عمده ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده اند نیز در همین سامانه اعلام خواهد گردید

لینک سامانه http://govahi186.tax.gov.ir/Login.aspx.