مودیانی که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی، شماره اقتصادی یا نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام خود را فراموش نموده

مودیانی که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی، شماره اقتصادی یا نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام خود را فراموش نموده اند با توجه به اینکه عمده مشکلات مودیان محترم مالیاتی برای ارسال اظهارنامه الکترونیکی عدم اطلاع از کد رهگیری، نام کاربری و رمز عبور می باشد در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل فرایند تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در خصوص آن دسته از مودیانی که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی، شماره اقتصادی یا نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام خود را فراموش نموده اند شایسته است مودیان محترم مالیاتی مطابق اطلاعیه زیر اقدام نمایند: 1-برای دریافت مجدد کد رهگیری ثبت نام یا نام کاربری و کلمه عبور به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.irوارد شوید. صفحه زیر نمایان خواهد شد. (تصویر شماره 1) 2-در قسمت ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) روی ورود به سامانه کلیک نمایید. صفحه زیر نمایان خواهد شد. (تصویر شماره 2) در بخش لینکهای مرتبط در سمت چپ صفحه در صورت فراموشی کد رهگیری ثبت نام گزینه فراموشی کد رهگیری ثبت نام و در صورت فراموشی نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام گزینه آخر تحت عنوان فراموشی نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام را انتخاب نمائید. 3- الف: درصورت انتخاب گزینه فراموشی کد رهگیری ثبت نام صفحه زیر نمایان خواهد شد. (تصویر شماره 3) نوع مودی را از سر صفحه انتخاب نمائید. مشخصات درخواستی را وارد و بر روی دکمه بررسی کلیک نمائید. 3- ب: در صورت انتخاب گزینه آخر تحت عنوان فراموشی نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام صفحه زیر نمایان خواهد شد. (تصویر شماره 4) اطلاعات درخواستی را وارد و بر روی دکمه بررسی وضعیت کلیک نمائید 4- در پایان پیامی مبنی بر "اطلاعات کاربری مجدد صادر و پیام با موفقیت به شماره همراه ارسال گردید " را مشاهده و همزمان اطلاعات درخواستی شما به تلفن همراه تان ارسال می شود.یاد آوری می نماید فراموشی نام کاربری و کلمه عبور جهت آن دسته از مودیانی می باشد که قبلا وارد بخش ثبت نام شده باشند ودر حال حاضر نام کاربری خود را فراموش کرده باشند. جهت آن دسته از مودیانی که تاکنون نام کاربری و کلمه عبور را دریافت ننموده اند می بایست به بخش پیش ثبت نام مراجعه نمایند و گزینه" درخواست صدور نام کاربری از طریق پیامک " را انتخاب نمایند.یک عدد فیش تلفن ثابت محل کار یا تاییده کد پستی را اسکن نمایند تا پس از اعتبار سنجی نام کاربری و کلمه عبور از طریق پیامک ارسال گردد.