درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054 02188548054 ورود عضویت

مقالات ثبتی

انحصار علامت تجاری تا کجاست؟
انحصار علامت تجاری تا کجاست؟

در تمامی کشور ها ،علائم تجاری ثبت و محافظت می شود . هریک از دفاتر ملی یا ناحیه ای ،ثبت علائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است نگهداری می کنند .هر چند نتایج ثبتی محدود به کشور مربوطه باشد.

ادامه مطلب

 ثبت شرکت پخش فرآوردههای سلامت
ثبت شرکت پخش فرآوردههای سلامت

پیرو بخشنامه های شماره 52084/675 مورخ 16/6/1398 این اداره کل و شماره 92614/655 مورخ 11/10/1398 ریاست محترم سازمان مبنی بر ثبت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور و انبارها و نظر به مکاتبات، تاکیدات و تکالیف قانونی متعدد در این خصوص، مقرر فرمایید شرکت های فعال در حوزه پخش، توزیع و انبار فرآورده های آرایشی و بهداشتی در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی مطابق راهنماهای پیوست، در سامانه ttac اقدام نمایند، بدیهی است عواقب قانونی ناشی از تخطی، بر عهده عوامل و فعالان ذیربط خواهد بود.

ادامه مطلب


1/87