مقالات حقوقی

ثبت نکردن صیغه محرمیت
ثبت نکردن صیغه محرمیت

صیغه محرمیت صیغه محرمیت در عرف قراری است که بیشتر میان پسر و دختری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند و در بیشتر مواقع به اصرار خانواده‌ها جهت آشنایی بیشتر، گذاشته می‌شود. صیغه محرمیت به اصطلاح «خوانده» می‌شود تا معاشرت دختر و پسر در مدت آشنایی از نظر شرعی، حلال باشد. هر چند که بعضی از فقها معتقدند که می‌توان در ضمن صیغه محرمیت جهت آشنایی قبل از ازدواج شرط «عدم استمتاع جنسی» گذاشت ولی از نظر بیشتر فقها چنین شرطی به علت اینکه خلاف مقتضی عقد نکاح ، یعنی علت اصلی ازدواج است، پذیرفته نیست.

ادامه مطلب

مشاور حقوقی
مشاور حقوقی

مشاور حقوقی کیست؟ مشاور حقوقی شخصی است که دارای تحصیلات حقوقی می باشد و در واقع مسلط به قوانین مرتبط با قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی ، قوانین ثبت، قانون کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی و سایر قوانین مربوطه می باشد هرچند عموماً یک مشاور حقوقی ایده‌آل چون عملاً تخصص در همه موارد فوق بسیار سخت میباشد، مشاوری است که به صورت تخصصی در یک یا چند مورد از قوانین فوق الذکر تسلط داشته باشند و در این صورت هم بهتر و هم در زمینه مربوطه بسیار باتجربه‌تر عمل خواهد کرد.

ادامه مطلب

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسة روز سه‌شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ادامه مطلب

اجرت المثل زوجه
اجرت المثل زوجه

بهای خدماتی که زوجه ، خارج از وظایف شرعی و قانونی خود و با قصد عدم تبرع انجام می دهد ، اجرت المثل نامیده می شود . میزان و مبلغ اجرت المثل زن ، میزان مشخصی نداشته و توسط کارشناس و با در نظر گرفتن شرایط لازم، تعیین می گردد.

ادامه مطلب


1/66